;
انـا فتحنـا لک فتحاَ مبینـــا
شرافتمندترین مرگها شهادت است "امام حسین (ع)"


عملیات کربلای پنج / شلمچه

اروند:

طول این رودخانه ، در منطقه شلمچه ، از انتهای جزیره بوارین (غرب بوارین ) تا شهر بصره به 20 کیلومتر می رسد. عمق آن از 5 تا 20 متر متغیر است.

در منطقه شلمچه ، این رود به دو قسمت اروند صغیر و اروند کبیر تبدیل شده و جزایر ماهی،ام طویل و صالحیه را به وجود آورده است.

اروند صغیر:

این رودخانه در مختصات (790 -741) از بستر اصلی اروند جدا شده با طی مسیری به طول 7/20 کیلومتر در انتهای جزیره صالحیه به مسیر خود باز می گردد. کمترین عرض آن 40 متر و بیشترین عرض آن 150 متر است .

 کانال پرورش ماهی :

طول:29کیلومتر       عرض :1 کیلومتر          عمق :در کناره ها 50سانتیمتر و در اواسط 5/2 متر.

سیل بندهای حاشیه کانال به ارتفاع 5/1متر و عرض 10 متر در ضلع غربی کانال جادهای به ارتفاع 50 سانتیمتر .

آب کانال به وسیله نهرها و کانالهای زوجی با پمپاژ کنترل می شود.

کانال جنوب پنج ضلعی:

 این کانال به طول 5/2 کیلومتر و عرض 5 متر از انتهای کانال ماهی به آب گرفتگی شرق جاده ی شلمچه کشیده شده است. تعداد 9 پل بر روی آن نصب شده است(برای عبور نیروها به داخل پنج ضلعی).

 آب گرفتگی منطقه شلمچه :

از شمال جزیره بوارین به فاصله یک کیلومتر از جاده ی شلمچه آغاز شده ، در امتداد مرز ، به طرف شمال ادامه      می یابد.آبگرفتگی در 10کیلومتر انتهای کانال پرورش ماهی ، ما بین ضلع شرقی آن ، و دژ مرزی عراق ، گسترش   می یابد و حدوداً به 75 کیلومتر مربع می رسد. آبگرفتگی توسط کانالی به عرض 2 کیلومتر ، از سمت پاسگاه زید ، از طریق هور العظیم تغذیه می شود . عمق آب ، با توجه به کنترل آن توسط دشمن ، حداکثر به 170 سانتیمتر می رسد ، کمترین عمق آب در کناره های آبگرفتگی به 30 سانتیمتر می رسد . قبل از اینکه دشمن این منطقه را تبدیل به جزیره  مصنوعی کند ، جاده ها و گودالها و خاکریزهایی وجود داشت که زیر آب رفته و شکل خود را حفظ کرده است .    

       نهر دوعیجی :                                                                                                                       

 به طول5/5 کیلومتر و عرض 3 متر و عمق 6 متر از اروند صغیر منشعب شده و به کانال ماهی متصل می شود .

 در غرب این نهر خاکریزی به ارتفاع 3 متر وجود دارد .                                                                              

نهر جاسم :

 به طول5/3 کیلومتر و عرض 25 متر و عمق 3 متر (در حالت مد )از اروند صغیر منشعب و به نهر دیگری متصل  می شود . یکی از خطوط پدافندی مستحکم عراق ، در پشت این نهر (سمت غربی آن ) ایجاد شده است .

کانال زوجی : کانال دو ردیفه ای به طول 8 کیلومتر و عرض 40 متر و شامل دو شاخه ی 20 متری ، که به فاصله ی 4 متر از یکدیگر قرار گرفته اند ، دژهای حاشیه ی کانال ، با ارتفاع 5/2 متر الی 3 و عرض 3 متر . (کانال زوجی تقریباًشمالی – جنوبی است). از یک طرف به کانال ماهی و از سمت دیگر به اروند متصل است . دژ مرتفع با مواضع مثلثی شکل ، غرب کانال را بر شرق آن مسلط ساخته ، به فاصله 2 کیلومتر از کانال زوجی ، در سمت غرب دژ مرتفع دیگری با مواضع مثلثی شکل وجود دارد . در جلو این دژ کانال آبی به عرض 20 متر احداث شده (لازم به ذکر است داخل مثلثی ها مواضع دیگری شبیه مثلث تعبیه شده است )

الف) منتقه آب گرفتگی و کانال ماهی (جناح راست منطقه شلمچه )

دشمن اقدام به احداث چندین خاکریز از پاسگاه کوت سواری به پاسگاه بوبیان و از آنجا به طرف شمال کرد . همچنین جاده های آنتنی و عمود بر خاکریزها به تقویت این خط پرداخت .

خطوط دشمن :

خط اول : به فاصله 4 کیلومتر از شرق کانال ماهی و به موازات آن ، دژی به ارتفاع 2 و عرض 10 مترپاسگاه مرزی کوت سواری را به پاسگاه بوبیان متصل می کرد . این به وسیله ی خاکریزی که در لبه ی شرقی آن احداث شده تأمین می شود . طول این خط نزدیک 10 کیلومتر بر روی مواضع پیاده .

میادین مین و رده های متعدد سیم خاردار ، در کنار سنگرهای کمین جلو دژ ، تأمین خط اول عراق می باشند .

خط دوم : دژی به عرض 8 و ارتفاع 2 متر که در فاصله ی 500 متری دژ اول و به موازات آن .

خط سوم : ضلع شرقی کانال ماهی به عرض 10 متر ،ارتفاع 2 تا 3 متر ، دارای مواضع پیاده .

خط چهارم : ضلع غربی کانال ماهی به عرض 10 ، ارتفاع 2 تا 3 متر پلهای خاکی که در زیر آن لوله هایی است به طول یک کیلومتر و عرض 12 متر دو طرف کانال را به هم وصل می کند .

خط پنجم : چسبیده به ضلع غربی کانال ماهی ، مواضع نیم دایره ای به شعاع 200 متر و عرض 4 و ارتفاع 2 متر احداث شد . (نصب تیر بار بر روی دو سر هلالی )

خط ششم : خاکریزهای مقطع به صورت "ب" که در پشت آنها مواضع تانک و تیربار ایجاد شده است . یک میدان به عمق 150 متر ، سه ردیف سیم خاردار حلقوی زوجی ، یک میدان مین به عمق 100 تا 150 متر ، سیم خاردار فرشی به عرض 4 متر و میادین مین دیگر به عمق 30 متر سنگرهای کمین در فاصله های نامنظم ما بین خطوط .

موانع داخل آب :

شش ردیف سیم خاردار حلقوی (سه ردیف پایین و سه ردیف بالا ) که توسط دستک مهار شده بود . دو ردیف خورشیدی ، یک ردیف سیم خاردار حلقوی و یک ردیف نبشی ضربدری ، که با یک ردیف سیم خاردار حلقوی ترکیب شده بود ، عمق آب در این قسمت حدوداً 70 سانتیمتر بود .

 ب)منطقه شلمچه (حد فاصل جزیره ی بوارین و جنوب پنج ضلعی ) از دژ مرزی تا کانال زوجی پنج مانع و رده ی مستحکم احداث شد .

خط یک : دژ مرزی عراق به ارتفاع و عرض 3 متر با مواضع پیاده و تانک . در پشت آن دژهای هلالی به شعاع 200 عرض 3 و ارتفاع 5 تا 6 متر (کانال مواصلاتی پیاده روی دژ و سکوهای تانک )

خط دو : در جنوب جاده شلمچه _ تنومه به فاصله 100 متر از خط اول ، سیل بند به عرض 5/2 و ارتفاع 4 متر (کانال مواصلاتی پیاده و مواضع تانک )

خط سه : پس از خط دوم به موازات آن خاکریزی دارای مواضع پیاده وتانک  در جلو آن کانال متروکه ای به عرض 4 و عمق 2 متر بود .

خط چهار : یک خاکریز در پشت آن مواضع هلالی شکل با شعاع 200 ، عرض 4 و ارتفاع 5 متر در پشت نهر دوعیجی (کانال مواصلاتی ، سنگرها ، سکوهای تانک ) آرایش زرهی دشمن در پشت این خط امکان پذیر بود .

خط پنج : در پشت نهر جاسم مواضعی مشابه خط چهارم + کانال به عرض 4 عمق 2 متر ، در پشت این خط تا خط ششم عراق کانال زوجی است ، مواضع توپخانه و مقر تبپ ها و لشکرها .

خط شش : کانال زوجی .

موانع در منطقه ی شلمچه ( همانند پنج ضلعی ) دارای سیم های خاردار حلقوی میادین مین و هشت پرها و ... می باشد ، کثرت مواضع دشمن در این منطقه ، در مقایسه با پنج ضلعی از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است ( مثال : سیم خاردارها 9 ردیف + تله های منور بیشتر ) کثرت سنگرهای کمین و عمق میادین مین به استحکام این خط در منطقه ی شلمچه افزوده است .

جزیره بوارین : مساحت = 8 کیلومترمربع و طول 10 کیلومتر (پوشیده از نخل و حاشیه ی تماس با آب انبوه چولانها )

نهرهای متعدد جهت آبیاری نخل ها ، تردد خودروها بر روی یک جاده ی آسفالت (سیل بند به ارتفاع بیش از یک متر و عرض 4 تا 6 متر ) که به صورت کمربندی جزیره را در برگرفته و چند جاده ی فرعی عرضی دیگر صورت می گیرد . تردد خودرو ، خارج از جاده در سطح جزیره امکان پذیر نیست .

در سمت جنوب جزیره ی بوارین ، مواضع پراکنده ، به صورت تاٌمین روی یک سیل بند به ارتفاع 3 و عرض 4 متر قرار گرفته ، در سمت شمال شرقی (دماغه ی جزیره ) به علت نزدیکی خط تماس دشمن و خودی نیروهای عراقی اقدام به ایجاد سوراخهایی در پشت دژ کرده اند تا بتوانند حرکت ایرانی ها را در داخل نهر خین کنترل کنند ، در قسمت شمال جزیره ، در مقابل دو جاده منشعب از جاده ی شلمچه که به طرف نهر خین کشیده شده است .

دشمن در فاصله ی 150 متری خط خود موضع پیاده به صورت کمین و استراق ایجاد کرده بود و روی دو جاده شنی فوق ،که ارتفاع آن از سطح آب ، یک متر بود به عمق صد متر مین گذاری کرده بود . در سمت شمال شرقی جزیره نیز دشمن چند رده ی تاٌمین داخل نیزارها قرار داده بود .

ساحل نهر خین و عرض جاده شمالی نهر (جاده ارتباطی پاسگاه های ایران ) پوشیده از چند ردیف سیم خاردار توپی و مشبک و بشکه های فوگاز بود . انتهای نهر ، به وسیله ی چند سد خاکی مسدود شده و روی آن میادین مین و موانع سیم خاردار وجود داشت . در این قسمت جهت تقویت آبگرفتگی شلمچه 4 پمپ بزرگ و 4 پمپ کوچک نیز به کمک می آید . دو دژ عرضی در شرق جزیره (خط 1 و 2 ) با فاصله ی یک کیلومتر از یکدیگر احداث شده بود . نخلها کنده و مین گذاری شده بود . روی دژ مواضع تانک و پیاده ، به فاصله ی 20 متر از یکدیگر وجود داشت ،سیل بند دور جزیره ( 38 جاده ی فرعی و چند جاده ی عرضی )

چندین پل (عمدتاٌ متحرک ) ارنباط جزیره ی بوارین را با جزایر دیگر نظیر ام الطویل و ماهی برقرار می کرد .

خط اول : در سمت شمال نهر خین ،دشمن با تقویت جاده مرزی ایران در حال انتقال خط اول خود از جنوب نهر به شمال می باشد . (در آستانه عملیات ) نیز مواضع کمین خود را در شمال نهر خین ایجاد کرده ، در محل اتصال جزیره ی بوارین با دژ مرزی عراق در شلمچه یک سیل بند مرتفع ایجاد کرده که فی الواقع وتر زاویه ی قائمه دژ مرزی است . عرض این سیل بند 6 و ارتفاع آن 2 متر و تا کنون نیز سه جاده از سمت نهر خین به این سیل بند متصل شده است .

خط دوم : در پشت نهر خین ، دژی به عرض 4 و ارتفاع 5/2 متر دارای مواضع پیاده و کانال مواصلاتی در جلو کانال مواصلاتی خاکریزی جهت تاٌمین آن احداث شده بود .

سنگرهای تیربار دشمن در مواضعی هشتی شکل در عرض جزیره ( برای پدافند غربی – شرقی جزیره )

خط سوم : دژهای مقطع به ارتفاع 3 تا 4 متر و عرض 5/2 متر دارای کانال مواصلاتی و مواضع پیاده ، در برخی نقاط این دژ سکوهای تانک .

خط چهارم : در حاشیه ی جنوبی جزیره ی بوارین خاکریزی با مواضع پیاده که پدافند دور تا دور جزیره را برقرار می ساخت . نقل و انتقال در سمت جنوب این خاکریزها با جاده های آنتنی متعدد علاوه بر خطوط پدافندی طولی ، چند رده پدافند عرضی نیز در جزیره وجود داشت .(دو خاکریز در دماغه ی شرقی جزیره ، یک کانال در مقابل دماغه ی غربی ام الرصاص و یک کانال مقابل کانال دوم )

دماغه شرق جزیره فیاض :

خطوط فوق توسط چند ردیف سیم خاردار رشته ای و حلقوی و خورشیدی هشت پر و میادین مین ، که در نهر خین و مقابل آن وجود داشت محافظت می شد وجود بشکه های فوگاز به صورت منظم در طول خط و همچنین تله های منور به استحکام مواضع دشمن افزوده بود .

سازمان نیروهای رزمنده ی ایرانی :

قرارگاه کربلا : لشکر 25 کربلا ، لشکر 41 ثارالله ،لشکر 19 فجر ، لشکر 10 سید الشهدا ، لشکر 31 عاشورا ، لشکر 33 المهدی ، تیپ 18 الغدیر ، تیپ 48 فتح .

قرارگاه قدس : لشکر 7 ولی عصر ، لشکر 8 نجف ، لشکر 14 امام حسین (ع) ،لشکر 27 محمد رسول الله (ص) ، لشکر 32 انصار ، تیپ 44 قمر بنی هاشم .

قرارگاه نجف : لشکر 17 علی بن ابیطالب ، لشکر 5 نصر ، لشکر 21 امام رضا ، لشکر 55 ویژه شهدا ، تیپ 57 ابوالفضل (ع) ، تیپ 29 نبی اکرم ، تیپ 12 قائم ، لشکر 105 قدس .

  یگانهای عراق :                                                                             

جمع

تیپ نیرو مخصوص

تیپ مکانیزه

تیپ زرهی

تیپ پیاده

سپاه

25 تیپ

1 تیپ

2 تیپ

2 تیپ

20تیپ

هفتم

30 تیپ

1 تیپ

3 تیپ

3 تیپ

23 تیپ

سوم

12 تیپ

1 تیپ

1 تیپ

2 تیپ

8 تیپ

ششم

19 تیپ

2 تیپ

2 تیپ

4 تیپ

11 تیپ

چهارم

86 تیپ

5 تیپ

8 تیپ

11 تیپ

62 تیپ

جمع

 تا تاریخ 8/11/1365 بیست روز پس از آغاز درگیری کربلای پنج تعداد 2365 اسیر از یگانهای دشمن گرفته شده ، حدود 300 نفر از این عده زخمی بودند .                                                                                     

در ساعت 1:35 بامداد روز 19/10/1365 عملیات رسماٌ آغاز شد .

صبح 17/10/1365 گرد وغبار و مه شدید و غلیظ تا بعد از ظهر = لطف خدا و امداد غیبی ، موجب استتار غیر منتظره ی تحرکات خودی شد .

طرح مانور : یک محور هجوم در شمال پنج ضلعی و یک محور در جناح راست آن با عبور از کانال ماهی .

قرارگاه کربلا ( به ویژه لشکر 25 ، لشکر 41 ، لشکر 31) ماٌمور شکستن خط و گرفتن " جای پا"ی اولیه شد و دو قرارگاه دیگر (قدس و نجف ) برای توسعه ی این جای پا (عبور از آن )

شناسایی : یک جاده ی قدیمی در قسمت آبگرفتگی شرق کانال ماهی که فقط 20 تا 30 سانتیمتر آب روی آن پوشانده شده بود و یک معظل در امر تردد قایق تلقی می شد .

یک کانال ارتباطی مقابل شلمچه وجود داشت که در صورت تناسب عرض و عمق آب برای تردد قایقها مناسب به نظر می آمد .

ابلاغ شد : در ساعت 3 قرارگاه کربلا تک خود را آغاز می کند و قرارگاه قدس و نجف آتشهای مستقیم و منحنی را طبق طرح آتش اجرا می کند .

 ادامه در پست بعدینوشته شده توسط گلگشت در چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

خاطره جنگ از زبان رهبر انقلاب آیه الله خامنه ای

خاطره جنگ از زبان رهبر انقلاب آیه الله خامنه ای

امام گفتند ما می توانیم

در روز های اول جنگ یک نفر نظامی پیش من آورد و فهرستی آورد  که انواع و اقسام هواپیما های ما( جنگی و ترابیر ی) در آن فهرست ذکر شده بود و مشخص گردیده بود که چند روز دیگر همه فروند های این نوع هواپیما ها زمین گیر خواهند شد مثلا این نوع هواپیما در روز هشتم این نوع هواپیما در روز دهم این نوع هواپیما در روز پانزدهم این فهرست را به من داده بود که خدمت امام ببرم تا ایشان بدانند که موجودی ما چیست من به آن فهرست که نگاه کردم دیدم دیر ترین زمانی که هواپیمایی از انواع هواپیماهای ما زمین گیر خواهد شد در حدود بیست و چند روز است یعنی ما بیست و چند روز دیگر هیچ هواپیمایی نداریم که بتواند از روی زمین بلند شود. من وظیفه ام بود که این فهرست را ببرم و به امام نشان دهم ایشان به آن کاغذ نگاه کردند و گفتند : اعتنا نکنید ما می توانیم . برگشتم و به دوستانی که بودند گفتم: امام می گویند می توانید .نوشته شده توسط گلگشت در سه شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

لالـــــــــــــــــــه ها

خواهش می کنم به وبلاگ "لالـــــــــــــــــــه ها " در پیوند های وبلاگ سری بزنید

ثواب دارهنوشته شده توسط گلگشت در شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

عشق یعنی عشق ناب فاطمه

عشق یعنی دل سپردن در الست....  از می وصل الهی مست مست

عشق یعنی ذكر ناموس خدا ........... یا علی گفتن به زیرِ دست و پا

عشق یعنی جلوۀ صبر خــدا ................ شرمِ ایـوب نبـی از مرتضـی

عشق بر دل ها شهامت می‌دهد ........ عشق بر غم ها حلاوت می‌دهد

عشق بر دل‏داده فرمان می‌دهد.........  عاشق جان داده را جان می‌دهد

عشق باعث شد كه دل سامان گرفت ... پشت دربِ خانه زهرا جان گرفت

عشق یعنی انقلاب فاطمه ....... از کبودی چشمِ تار فاطمه

عشق یعنی عشق ناب فاطمه ........ بیت ‌الاحزان خراب فاطمه

عشق یعنی صحبت بی ‌واهمه.........  حیدر دربند پیش فاطمه

آن كه خود مرد دلیر جنگ بود ........ دستگیر فرقه ای صد رنگ بود

عشق یعنی غسلِ زیر پیرُهن........  دست بیرون كردن از زیر كفن

عشق یعنی عاشقی در تار و پود ........ گردش دستاس با دست كبود

عشق یعنی صبر در هنگامِ خشم.. . عشق یعنی جای سیلی روی چشم

عشق یعنی گریه های حیدری...........  دختری دنبال نعش مادری

عشق یعنی قلب چون آیینه‌ ای ....... جای میخ در به روی سینه‌ای

عشق یعنی انتظارِ منتظَر.............  سینه ‌ای مجروح از مسمارِ در

عشق یعنی طاعت جان آفرین ......... رد خون سینه بر روی زمیننوشته شده توسط گلگشت در شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

مختصات کشورعراق

 

مختصات  کشورعراق

 عراق کشوری است در خاورمیانه در جنوب غرب آسیا که از جنوب با کشور عربستان سعودی و کویت از غرب با اردن و سوریه از شرق با ایران و از شمال با کشور ترکیه همسایه است. کشور عراق از جنوب مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات از شمال به جنوب آن روان هستند که منشأ تمدن‌های باستانی بین‌النهرین در طول تاریخ کهن این کشورند. پایتخت عراق شهر باستانی بغداد است.

 

پس از متلاشی شدن امپراتوری عثمانی کشور کنونی عراق که جزئی از آن بود در سال ۱۹۲۰ به تصرف بریتانیا درآمد. کشور عراق از ۳ ولایت موصل در شمال، بغداد در مرکز و بصره‌ در جنوب تشکیل شد. در سال ۱۹۳۲ عراق استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد و تا سال ۱۹۵۸ حکومت خاندان ‌هاشمی که‌ دست ‌نشانده‌ بریتانیا بود بر آن حاکم بود تا اینکه‌ در ۱۴ ژوئیه‌ ۱۹۵۸ با کودتای تیمسار عبدالکریم قاسم برانداخته‌ شد. عبدالکریم که‌ دارای عقاید چپگرایانه بود، با برانداختن حکومت سلطنتی، حکومت جمهوری تشکیل داد. دوران حکومت عبدالکریم پنج سال طول کشید تا اینکه‌ در سال ۱۹۶۳ عبدالسلام عارف وی را از حکومت خلع نمود. عبدالسلام عارف در سال ۱۹۶۶ درگذشت و برادرش عبدالرحمان عارف زمام امور را در دست گرفت. در سال ۱۹۶۸ عبدالرحمان عارف توسط جناح راست حزب سوسیالیستی عربی بعث برکنار شد و حزب بعث قدرت را در دست گرفت و این آغازی برای به قدرت رسيدن صدام حسین و حاکمیت وی بود.

 

 در سال ۱۹۸۰ جنگ ایران و عراق با تجاوز صدام به مرزهای ایران آغاز شد که‌ تا سال ۱۹۸۸ ادامه‌ یافت. در همان دهه عملیات انفال که‌ در مناطق شمالی عراق به‌ اجرا درمی‌آمد به‌ قتل و کشتار بیش از ۱۸۲ هزار از کردها گردید و از جمله‌ می‌توان به‌ بمباران شیمیایی شهر حلبچه‌ اشاره‌ نمود.

 

 به‌ دنبال تهاجم ارتش عراق به‌ کویت و جنگ خلیج فارس کشور عراق با تحریم‌های اقتصادی روبرو شد و قسمت شمالی آن منطقه‌ پرواز ممنوع اعلام شد. نهایتا درپی تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی حکومت صدام حسین سرنگون شد. حکومت فعلی عراق که برآمده از آرای مردم عراق است.

 

 گفتنی است که از زمان اشغال عراق توسط آمریکا و همپیمانانش، تاکنون صدها هزارعراقی درپی خشونتهای فرقه‌ای، جنگهای داخلی میان عراقی‌ها و گروه‌های خارجی از جمله القاعده عراق و حملات اشغالگران کشته شده‌اند. تعداد کشته‌های عراقی در اثر جنگ به مرز یک میلیون نفر رسیده است.

 مردم عراق

  عراق کشوری است با قومیت‌های گوناگون و ساکنان آن را عرب و کرد، ترکمن، گورانی، لک، آسوری، مندایی و صابئین تشکیل می‌‌دهند. کردها در نواحی شمال و شمال شرقی عراق که به کردستان عراق مشهور است زندگی می‌کنند و از لحاظ فرهنگی. زبانی و طرز پوشش با عرب‌ها متفاوتند.

 

پس از جنگ کویت و عراق و وضع ممنوعیت پرواز به بالای خط ۲۳ درجه در سال ۱۹۹۱ کردهای عراق عملا توانستند حکومت خود را تأسیس نمایند و با حل اختلافات گروهی و قیام علیه حکومت بعث حکومت منطقه را به عهده گرفتند . کردها این خیزش را «راپه‌ رین» می‌نامند. پس از ده سال و با حمله مجدد آمریکا به عراق در شمال و شمال شرقی کردها حکومتی خود مختاررا در جمهوری فدرال عراق به طور رسمی تشکیل دادند. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ نیز ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه عراق توسط کردها اداره می‌گردد. جلال طالبانی رئيس جمهور عراق استقلال کردستان از اين کشور را "ناممکن" می داند و می گوید : " فرض کنيم که ما اعلام استقلال کرديم. عراق، ايران، سوريه و ترکيه نيازی ندارند که با ما جنگ کنند. اگر اين کشورها مرزهايشان را ببندند و جلوی عبور و مرور ما را بگيرند، ما چگونه به زندگی ادامه دهيم؟"

 

 نوشته شده توسط گلگشت در سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

بشنو این نكته زمن باز نشین فارغ بال

چند در وادی خط می كنی ای دل تك و پو       بشنو این نكته زمن باز نشین فارغ بال

 

پنج چیز است كه تا جمع نگردد با هم           هست خطاط شدن نزد خرد امر مُحال

 

قوت دست و وقوفی ز خط و دقت طبع     طاقت محنت و اسباب كتابت به كمال

 

گر از این پنج یكی راست قصوری حاصل         ندهد فایده گر سعی نمایی صد سالنوشته شده توسط گلگشت در دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

ای كه خواهی كه خوشنویس شوی

ای كه خواهی كه خوشنویس شوی         خلق را مونس و انیس شوی

خطه ی خط مقام خود سازی             عالمی پر ز نام خود سازی

ترك آرام و خواب باید كرد            وین به عهد شباب باید كرد

سر به كاغذ چو خامه فرسودن             زین عمل روز و شب نیاسودن

ز آرزوهای خویش بگذشتن             وز ره حرص و آز برگشتن

تا بدانی جهاد اصغر چیست              بازگشتن به سوی اكبر چیست

آنچه با خود روا نمی داری               هیچكس را بدان نیازاری

دل میازار گفتمت زنهار               كز دل آزار حق بود بیزار

ورد خود كن قناعت و طاعت             بی طهارت مباش یك ساعت

همه وقت اجتناب واجب دان            از دروغ و ز غیبت و بهتان

از حسد دور باش و اهل حسد           كز حسد صد بلا رسد به جسد

حیله و مكر را شعار مكن           صفت ناخوش اختیار مكن

هركه از مكر و حیله و تلبیس                پاك گردید، گشت پاك نویس

داند آن كس كه آشنای دل است           كه صفای خط از صفای دل است

خط نوشتن شعار پاكان است          هرزه گشتن نه كار پاكان استنوشته شده توسط گلگشت در یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

الهی

الهی بــی پنـاهــان را پنــاهـی

                بسوی خسته حالان کن نگاهی

چه کم گـردد زسلطان گــر نوازد

                 گدایـــی را ز رحمت گاه گاهــی

مرا شرح پریشانـــی چه حاجت

                    کــه بر حال پریشانـم گواهـــــی

الهــی تکیـــه بر لطف تـو کـردم

                     که جز لطفت ندارم تکیه گاهـی

دل سرگشته ام را راهنمـا باش

                  که دل بی رهنما افتد به چاهی

نهــاده ســر بــه خـاک آشیـانت

                گدایی، دردمنـدی ،عذر خواهـی

امید لطف و بخشش از تـو دارم

               اسیری ،شرمساری ،روسیاهی

تهی دستی که با اشک ندامت

                  زپـا افتـــــــاده از بـار گنـــاهـــی

گرفتــــم دامن بخشنـــده ای را

                  که بخشد از کرم کوهی بکاهی

رحیمی،چاره سازی،بی نیــازی

                  کریمی،دلنـــوازی،دادخـــواهــی

خوشا آنکس که بندد با تو پیوند

                    خوشا آن دل که دارد با تو راهی

مـــران از آستــــــانت بینــــوا را

                   که دیگر در بساطم نیست آهی

مقام و عز و جاهت چون ستایم

                    کــــه برتر از مقام و عز و جاهی

فنـــا کــــی دولت ســرمد پذیرد

                   کــــه اقلیـــم بقـــا را پادشاهی

ز نخــــل رحمت بــــی انتهــایت

                  بیفکن ســایه بر روی گیــاهــی

به آب چشمه لطفت فرو شوی

                   اگر سرزد خطایی   اشتباهـی

مـران یارب زدر گاهت "رسا" را

                   پنـاه آورده سـویت بـی پناهــینوشته شده توسط گلگشت در پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

کارنامه مأموریتهای آفندی تیپ 18 الغدیر یزد

کارنامه مأموریتهای آفندی تیپ  18  الغدیر یزد      

وسعت منطقه آزاد شده به کیلومتر مربع

تلفات عراق در مقابل تیپ الغدیر

تیپ الغدیر

 

عملیات

اسیر

زخمی

کشته

مفقود

شهید

16ک م

 

50

20

-

56

خیبر

80ک م

 

 

2500

147

84

بدر

30 ک م

 

 

75

64

37

قدس 5

ام الرصاص

 

 

300

86  (40تای آنها شهید)

87

والفجر 8

 

 

 

-

2

کربلای 4

11 ضدهوایی 6 تانک

15 ک م

3

 

300

87

234

کربلای 5

 

 

 

64

56

کربلای 8

 

 

 

-

36

نصر 7

40 ک م

100

300

50

-

16

بیت المقدس 2

 

 

 

50

136

22

بیت المقدس 4

 

 

 

50

13

48

بیت المقدس 7

 

 

 

-

-

غدیر

 

181 ک م

103

350

3345

597

678

جمع

   نوشته شده توسط گلگشت در چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

نقش استان یزد در دفاع مقدس
پس ازپیروزی انقلاب نیروهای یزدی برای حفاظت ازمنطقه ی جنوب شرق به سیستان وبلوچستان و به منظور مبارزه با ضد انقلاب به منطقه غرب کشور ، قصر شیرین ، اعزام شدند

1. رمضان احمدی فرمانده سپاه نیک شهر در تاریخ 6/9/58در جاده نیک شهر به دست اشرار شهید شد

2. درتاریخ 5/2/59 درماجرای طبس محمد منتظر قائم اولین فرمانده سپاه یزد شهید شد

3. در تاریخ 22/2/59 مهندس ابراهیم ابراهیمی ترک دومین فرمانده سپاه یزد در قصر شیرین به شهادت رسید

در آغاز جنگ تحمیلی نیروهای  یزدی در قصر شیرین حضور داشتند فرمانده این نیروها شهید اصغر انتظاری بود ( معمولا این نیروها با یک دستگاه مینی بوس اعزام می شدند.) در قصر شیرین احمد عبادی شهید شد

اولین گروه اعزامی به جنوب ، جبهه ی آبادان ، را شهید سید ضیاء گلدانساز به عهده داشت که در تاریخ 19/9/59 شهید شد .در تاریخ 19/ 9/59 برادران محمد کوهی ، احمد دهقان نیزبه شهادت رسیدند

در نیمه ی دی ماه 59 همزمان شهادت شهید علم الهدی ودانشجویان پیرو خط امام اولین گروه بزرگ(50 نفره= سه دسته 17 نفره) به فرمانده سردار فتوحی به سوسنگرد اعزام شد ودر روستای مالکیه مستقر شد (سردار جعفری در آن زمان مسئول عملیات سپاه سوسنگرد بود )

در سر پل ذهاب ، پادگان ابوذر،عده ای ازنیروهای یزری حضور داشتندو اعتماد مسئولین را به خود جلب کرده بودند فرماندهی دژبانی پادگان ابوذر به عهده ی شهید خلیل حسن بیگی بود .

قبل از تشکیل تیپ العدیر نیروهای یزدی در تیپ و لشکر های کربلا و نجف وقمر بنی هاشم سازماندهی می شدند

     نحوه حضور رزمندگان استان یزد در دفاع مقدس قبل از تشکیل تیپ مستقل 18 الغدیر :

نام عملیات

استعداد نیرو

نام لشکر / تیپ

ردیف

سپاه قصر شیرین

1 گروه درسال1359

سپاه قصر شیرین

1

سپاه بانه

1 گروه در سال1360  

سپاه بانه

2

طریق القدس

1 گردان

تیپ عاشورا   

3

مطلع الفجر

2 گردان

تیپ ذوالفقار

4

فتح المبین

1 گردان

تیپ 17 علی ابن ابیطالب

5

فتح المبین

1 گردان

تیپ 25 کربلا

6

بیت المقدس

1 گردان

تیپ 31 عاشورا

7

بیت المقدس

1 گردان

تیپ 17 علی ابن ابیطالب

8

بیت المقدس

1 گردان

تیپ 25 کربلا

9

بیت المقدس

1 گردان

تیپ 14 امام حسین

10

رمضان

1 گردان

تیپ 25 کربلا

11

رمضان

1 گردان

تیپ 8 نجف اشرف

12

محرم

3 گردان و 1 گروهان مستقل

لشکر 8 نجف اشرف

13

والفجر مقدماتی

3 گردان و 1 گروهان مستقل

لشکر 8 نجف اشرف

14

والفجر 2

3 گردان

لشکر 8 نجف اشرف

15

والفجر 4

2 گردان و 1 گروهان

لشکر 8 نجف اشرف

16

از فتح المبین تا بدر

1 گروهان

لشکر 19 فجر

17

از فتح المبین تا بدر

1 گروهان

لشکر 33 المهدی

18

 

با توجه به تغییر در تقسیمات کشوری و ملحق شدن هرات - مروست و ابرقو به یزد آمار اعزام آنها به جدول فوق اضافه شد .

در تاریخ 4/7/62 مصادف با 18ذی الحجه وعید غدیرحکم تشکیل تیپ ازسوی فرمانده سپاه صادر شد .

تیپ الغدیر مجموعا 20 مأموریت پدافندی و 12 مأموریت آفندی داشت .   

کارنامه مأموریتهای آفندی تیپ ا لغدیر: 

 

منطقه عملیات

تاریخ

مفقود         

شهید

نام عملیات

طلائیه

3/12/62

-

56

خیبر

شرق دجله (الصخره)

19/12/63

147

84

بدر

غرب هور الهویزه

15/5/64

64

37

قدس 5

       اسکله خرمشهر  - ام الرصاص

20/11/64

 86  (40تای آنها شهید)

87

والفجر 8

بین جزیره ی مینو و ام الرصاص

3/10/65

-

2

کربلای 4

شرق بصره و شلمچه

19/10/65

87

234

کربلای 5

شلمچه (کله گاوی)

18/1/66

64

56

کربلای 8

غرب سردشت (دوپازا- بلفت)

14/5/66

-

36

نصر 7

شمال سلیمانیه (ماووت)

25/10/66

-

16

بیت المقدس 2

شاخ شمیران (روستای زرین)

6/1/67

136

22

بیت المقدس 4

شلمچه

23/3/67

13

48

بیت المقدس 7

جنوب (بعد از پذیرش قطعنامه)

 

-

-

غدیر

          

 مأموریت پدافندی تیپ مستقل 18 الغدیر :

تا تاریخ

از تاریخ

نام منطقه

ردیف

22/3/1363

29/10/1362

طلائیه

1

31/3/1363

12/3/1363

جزیره مجنون   جنوب غربی

2

30/8/1363

4/4/1363

کوشک         ابروئیه

3

5/10/1364

9/10/1363

شلمچه 1

4

16/1/1364

27/12/1363

جاده خندق

5

30/5/1364

14/4/1364

هورالعظیم

6

30/11/1364

1/10/1364

گمرک خرمشهر 1

7

17/2/1365

1/10/1364

جزیره مجنون                غربی

8

19/4/1365

15/2/1365

فکه

9

25/11/1365

5/4/1365

مهران

10

27/9/1366

12/4/1365

فاو

11

5/10/1365

24/4/1365

خرمشهر 2

12

18/2/1366

19/10/1365

شلمچه 2          بوبیان

13

5/6/1366

9/4/1366

سردشت

14

25/10/1366

11/9/1366

ماووت         گرده رش

15

20/12/1366

3/12/1366

ماووت           دشت هرمدان

16

19/1/1367

7/1/1367

شاخ شمیران

17

2/3/1367

1/2/1367

شلمچه 3

18

22/3/1367

5/3/1367

شلمچه 4

19

23/7/1367

27/3/1367

شلمچه 5       نهر عرایض

20

 

 

 

 نوشته شده توسط گلگشت در سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

نمونه ای از خوشنویسی من در زمانی که مبتدی بودمنوشته شده توسط گلگشت در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

خطوط مختلف خوشنویسی

 خطوط مختلف خوشنویسی اسلامی

کلک‌ها یا خطوط مختلفی که در زمان‌ها و سرزمین‌های مختلف اسلامی رایج بوده و اغلب آن‌ها کم و بیش به حیات خود ادامه می‌دهند عبارتند از:

اقلام ستّه (شش قلم) شامل ثلث، نسخ، محقق، توقيع، رقاع و ريحان است. اين اقلام توسط ياقوت مستعصمى از بين اقلام مختلف انتخاب شد. وى در زيبا کردن اين خطوط ابتکاراتى بخرج داد و در واقع اين خطوط توسط وى ظهور کرد. اين اقلام به خطوط اصول نيز مشهورند.
کوفی
ریحان
توقیع
رقاع
ثلث
نسخ
محقق
کوفى
نخستين نوع خوشنويسى که قرآن به آن نوشته شد کوفى بود. بعد از ظهور اسلام در ايران، اين خط نيز رواج يافت.
با تأسيس شهرهاى کوفه و بصره در دومين دههٔ شکوفايى اسلام، دانشمندان گرانقدرى بوجود آمدند که توجه زيادى به زبان و خط عربى داشتند و کوفه نقش تعيين‌کننده‌اى در خط مکّى - مدينه‌اى داشت؛ و خط جديدى پديد آمد که بنام خط کوفى مشهور شد.
خط کوفى در نيمه دوم قرن اول هجرى به اوج خود رسيد و سه قرن دوام يافت.

بطورکلى خط کوفى در دو نوع ظاهر شده است. يکى تحريري، کتابتي، ساده و تزئينى و موشّح و ديگرى کوفى بنّايى ومعقّلي.
خط کوفى تزئيني، از قرن دوم هجرى عامل بسيار مهمى در هنر اسلامى براى سوره‌هاى قرآن مجيد، نوشته‌هاى روى سکه‌ها و لوحه‌هاى يادبود بشمار مى‌آمد. اما مهم‌ترين جلوۀ خط کوفى تزئينى را بايد در قرن چهارم هجرى در کتيبه‌هاى سلجوقى که در اواخر حکومت خلفاى عباسى فعاليت داشتند، جست‌وجو کرد. از قرن چهارم به بعد خط کوفى به تنهايى شکل تزئينى يافت و اين تحول تا اواخر قرن پنجم هجرى ادامه يافت. از اين زمان به بعد خط کوفى عملکرد اصلى خود را از دست داد و صرفاً تزئينى گشت.
خط بنايى يا معقلى خطى است بدون دور و متکى بر سطح. خط بنايى تشکيل شده از خطوط مستقيم عمود برهم که زوايايى را بوجود مى‌‌آورد.
اصل و منشأ خط کوفى از خط سريانى است. خط کوفى ايرانى نيز براساس نتايج برخى پژوهندگان معاصر در آثار بازمانده کشف شده است. اين خط کوفى شيوهٔ خاصى داشته با حروف منفصل که با خاطى مويين به يکديگر پيوسته و در آن شباهتى با خط اوستايى و پهلوى يافت شده است که آن را کوفى شيوهٔ ايرانى ناميده‌اند.
خط کوفى در ايران تا مدت پنج قرن معمول بوده است که بيشتر در کتابت قرآن و تزئين ابنيه و کتب، ظروف و ... بکار مى‌رفته است.


ثلث
خط ثلث با ساختارى ايستا و موقر، بيشتر در تزئين کتاب‌ها و کتيبه‌ها بکار مى‌رفته است. انواع گوناگون ثلث تزئينى توسط ابن‌بواب و ياقوت ابداع شده که براى کتابت قرآن و ديگر کتب مذهبى بکار مى‌رفته است. ابن‌بواب زيبايى و ظرافت را با خط ثلث همراه کرد.
خط ثلث در ايران براى نوشتن عنوان سوره‌هاى قرآن کريم، پشت جلدنويسي، سرلوحه‌ها، و بخصوص در کتيبه‌ها و کاشى‌کارى‌ها بکار رفته است و هنوز نيز رايج مى‌باشد.

ريحان
خط ريجان از خط نسخ مشتق شده است؛ اما از خط ثلث نيز بهره گرفته است ولى از آن ظريف‌تر است. خط ريحانى بسيار نزديک به خط محقق است. اين خط از ابداعات على ابن - عبيدالله ريحانى است و به همين دليل نام ريحانى گرفته است. برخى نيز آن را به ابن‌بواب نسبت مى‌ٔهند، زيرا براى اين خط و زيباسازى آن تلاش‌هاى شايانى کرده است.
برخى نيز خط ريحان را مشتق از خط محقق مى‌دانند که سال‌ها پس از آن پديد آمده است. اين خط همهٔ محاسن و ويژگى‌هاى خط محقق را دارد. ولى ظريف‌تر از آن نوشته مى‌شود و به ظرافت و لطافت ممتاز است

__________________

در میان خطوط اسلامی و فارسی خط نستعلیق از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از همین لحاظ به عروس خطوط اسلامی شهرت یافته است.

خطوط هفتگانه که از دو خط معقّلی و کوفی بوجود آمده‌اند و شامل خطوط : « ثلث، نسخ، محقّق، ریحان،توقیع، رقاع و تعلیق » می‌باشد که اغلب در کشورهای عربی متداولند و بعضی از آنها دیگر منسوخ شده است. در بین این خطوط  نستعلیق به اذعان اکثر خوشنویسان و هنرمندان زیباترین این خطوط است. 

خط نستعلیق از ترکیب دو  خط « نسخ و تعلیق »  بوجود آمده است. و سابقه ای آن به حدود قرن هفتم هجری می‌رسد و در دوره‌ی تیموریان توسط میرعلی تبریزی مدون و قانونمند شد و به دست میرعماد الحسنی (درگذشت ۱۰۲۴ ه.ق.) به اوج زیبایی خود رسید.

از استادان چیره دست این خط می توان میرعماد حسنی و میرزا غلامرضای اصفهانی و  میر حسین و ... نام

در اوایل سده یازدهم سومین خط ویژه فارسی بوجود آمد. و چون بیشتر شکل‌های آن از نستعلیق گرفته شده بود به نام شکستهٔ نستعلیق شهرت یافت. عده‌ای «مرتصی قلی خان شاملو» و برخی دیگر «محمد شفیع هروی» معروف به شفیعا را ابداع کنندهٔ این خط دانسته اند. در نیمهٔ دوم سده دوازدهم هنرمندی به نام «درویش عبدالمجید طالقانی» شکستهٔ نستعلیق را به اوج تکامل رسانید.

و اکنون از استادان طراز اول این خط می توان به استاد یدالله کابلی خوانساری اشاره کرد که ضمن ارتقا بخشیدن به  این خط، شاگردان زیادی را نیز تربیت و تحویل جامعه هنر داده است.نوشته شده توسط گلگشت در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

مراحل خوشنویسی

درجات و مراتب خط و مراتب استادی

 درجات و مراتب خط از چهار رتبه بیرون نیست و ارزش قطعات خط از تعیین رتبه ها دانسته می شود. آن چهار عبارت است از :متوسط، خوش ، عالی، ممتاز.

مرتبه متوسط آن است كه هنرجو در اثر مختصر تعلیم و آشنائی به قواعد آن، خطی روشن و خوانا پیدا كند و این درجه ی فرودین خط است كه از نظر هنر خوشنویسی اهمیتی ندارد و تنها امتیازش این است كه از خط مبتدی برتر و بهتر است و قدمی به خوشنویسی نزدیكتر شده است.

مرتبه  خوش مرتبه ای بالاتر از متوسط است كه در آن نكات تعلیم استاد بیشتر رعایت شده و زیبائی و مرغوبیت بیشتر دیده می شود.

مرتبه عالی  به لحاظ درجاتی بالای خوش قرار گرفته است و آن خطی است كه از نظر اصول و قواعد و زیبایی ضعفی در آن دیده نشود و قطعات و مكتوباتی كه بدین پایه و مایه باشد دارای اهمیت و ارزش خواهد بود.

ممتاز خطی است كه در حد عالی ترین و نهایت كمال و زیبایی و صفا و شأن قرار گرفته باشد و بهترین از آن در نظر اهل فن تصور نشود و چنین قطعات و نوشته هایی را در هر زمان وهر جا ارزش فوق العاده نهند.

مراتب خطاطی و خوشنویسی چنانكه اشاره شد نیز از روی این مراتب و درجات خط است و مرتبه ی استادی از حد عالی به بالا احراز می شود و كمتر كسی را استاد می خوانند. بنابراین استاد كسی است كه پیوسته در حد عالی و ممتاز نویسد و خوب از عهده برآید كه قدرت قلم او به نام شیوه ی خاص او شناخته و معروف گردد.

بین استادان خط از نظر تفوق آثار هنری و ابتكار و تربیت شاگردان و صفات پسندیده و آداب دانی و حسن معاشرت و علم و دانش و گاهی موقعیت و محیط، تفاوت حاصل می شود و گاه یكی از آنان از این راهها امتیازاتی به دست می آورد كه در دیگری نیست و ممكن است استادی در یك نوع خط یا  دو سه نوع استاد باشد و امكان دارد در تمام انواع خطوط متداول سرآمد گردد. اینگونه استادان در دوره های پیشین فراوان ولی در این عصر كمیابند و چنین استادی كه همه ی خطوط را در حد عالی و ممتاز بنویسد نادر العصر به شمار  می آید.

سالها باید كه تا صاحبدلی پیدا شود       بوسعیدی از خراسان یا اویسی از قرن

برای میزان شناخت استاد می توانیم به وضع سیرت و اخلاق آثار استادان پیشین كه ترجمه ی احوالشان در جلد اول اطلس خط آمده است، مراجعه كنیم. بیشتر آنان مانند میرعلی تبریزی كه نسبت وضع نستعلیق بدو است، در انواع خطوط تسلط داشته اند و از فضیلت علم و ادب و صفات عالی انسانی بهره ور بوده اند. همچنین جعفری تبریزی بایسنقری، سلطانعلی مشهدی، میرعلی هروی، مالك دیلمی، محمد حسین تبریزی، عبدالباقی تبریزی، بابا شاه اصفهانی، علیرضا عباسی، میرعماد و شاگردان و پیروان برجسته آنان و ...

و میرزا احمد خان نی ریزی، درویش عبدالمجید طالقانی و وصال شیرازی و ... همه پاكدلان دیندار و اهل فضل و دانش و شاعر و ادیب بودند.

شایسته است خطاطان و خوشنویسان امروز بدان بزرگان تأسی كنند و از طریقه ی آنان و مردم دوستی و محبت كه شاگردان خود را چون فرزندان خود می دانسته و اشاعه ی هنر می كردند پیروی نمایند. والا با داشتن خط تنها و فقدان فضیلت یا نداشتن دیانت و امانت ، شایسته مقام استادی نیستند. (ره چنان رو كه رهروان رفتند) سعدی علیه الرحمه فرمود:

 وجودی دهد روشنائی به جمع   كه در سینه سوزیش باشد چو شمع

هنرمندی كه خواهد بر كرسی استادی نشیند لازم است كه از گنجینه های كمالات ، توشه و از خرمنهای آداب، خوشه ای برگرفته، در انشاء و املاء ید طولی داشته، در لغت قوی و از دستور مطلع باشد. از علوم و دانشهای معمول عصر خود بی اطلاع نبوده، صرف و نحو و منطق و فقه قرآن بداند و برحسن اشكال و خوبی اوضاع خط بیفزاید، تا در نظرها عظیم و در خاطرها مقبول و مكین گردد و به اهمیت و اعتبار او بیفزاید و در اجتماع قابل افاده و استفاده آید. به طوری كه نوشته ها و خطوط او را حجت قاطع و سندی معتبر بشمارند.

حافظ فرماید:

زدلبری نتوان لاف زد به آسانی   هزار نكته در این كار هست تا دانی

به جز شكر دهنی مایه هاست خوبی را به خاتمی نتوان زد در سلیمانی

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد   كه خویش را به هنر در دلی بگنجانینوشته شده توسط گلگشت در جمعه دوازدهم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

مراحل و آداب خوشنویسی
 مراحل خوشنویسی و آداب و وظایف خوشنویسان

آغاز و انجام خوشنویسی به شش دوره منقسم است: ابتدائی ، متوسطه ، خوش ، عالی ، ممتاز ، استادی از میان علاقه مندانی كه قدم در راه فراگیری این هنر می گذارند كمتر كسی یافت می شود كه تمام این راه را طی كند و به استادی برسد. بیشتر آنان در رسیدن به یك ، دو ، یا سه دوره ی آن توفیق می یابند ؛ زیرا كاری پر زحمت و مشكل است كه فقط عشق و علاقه آسانش می كند و در خور حوصله هر كس نیست مخصوصاً زندگی ماشینی امروز و مشغله ی زندگی متنوع، كمتر به اشخاص اجازه می دهد كه به این هنر ارزنده بپردازند و در این راه پیشتر روند و جز دلباخته ای به ادامه و تكمیل آن نمی پردازد. لكن قدر لازم برای هر با سواد این است كه اگر چه مدت كوتاهی ، نزد استاد ، با مختصری از اصول و قواعد صحیح نوشتن كلمات و تركیبات آن آشنائی پیدا كند ، تا حدی كه خطی خوانا و روشن داشته باشد و بیننده و خواننده را در آن رغبتی دست دهد و این خود طی دوره ی ابتدائی و رسیدن به آغاز دوره ی متوسطه حساب می شود. از این پس به نسبت علاقه مندی و فعالیت و استعداد می تواند به مراتب بالاتر برود تا اینكه به ترتیب، دوره های خوش و عالی و ممتاز را بگذراند و كم كم به مقام استادی نایل گردد.

لذا برای فراگیر ِ مبتدی لازم است روی حروف و كلمات سرمشق استاد دقت كند و حركات و گردشهای آن را در نظر بگیرد ، هر چند كه بد و ناصاف نویسد به صبر و حوصله كلمات را در حد و اندازه ی سرمشق نقل و تكرار كند و تا مدتی بدون سرمشق و از پیش خود چیزی ننویسد و پیوسته از شیوه و اسلوب استاد پیروی نماید تا به نیروی طبع و قابلیت، شیوه و ربط استاد را به دست بیاورد و دستش در این كار قوت یابد. لازم است كه قلم مشق را به اندازه ی درشتی و ریزی خط سرمشق انتخاب كند و از مشق كردن روی سرمشقهای ناقص كه استادانه نیست برحذر باشد و تا جایی كه ممكن است روی خط بد و ناقص نگاه نكند. سلطانعلی مشهدی گوید:

جمع می كن خطوط استادان      نظری می فكن در این و در آن

طبع تو سوی هر كدام كشید      جز خط او دگر نباید دید

تا كه چشم تو پر شود ز خطش  حرف حرفت چو دُر شود ز خطش

پس از اینكه خط او نیرو گرفت گاهگاه از ذهن خود كلمات و عباراتی بنویسد و آنگاه با خط استاد و سرمشقها مقایسه كند و یا به نظر استاد برساند.

به طوری كه استادان اشاره فرموده اند مشاقی و تمرین را سه مرحله است: نظری، قلمی ، ذهنی(یا خیالی).

نظری:

دقت در روی حروف و كلمات خطوط استاد و در نظر گرفتن گردشها و حركات آن است كه با نگاه كردن انجام می شود و در طبع و ذهن طالب آن اثر می گذارد.قلمی: نقل كردن حروف و كلمات سرمشق به وسیله قلم است كه از روی تقلید و محاكات انجام می گیرد.

ذهنی:

آن است كه مشاق پس از آشنائی با قواعد خط و شیوه و ربط استاد، بدون تقلید از سرمشق و با ذهنیت خود – عشقی و ذوقی – عباراتی بنویسد تا نیروی خطی خود را بسنجد.سلطانعلی مشهدی در اشعار خود به دو مشق نظری و قلمی اشاره كرده و می گوید:

بر دو نوع است مشق و ننهفتم     تا توای خوبرو جوان گفتم

قلمی خوان یكی و گر نظری         كه بود این سخن هنی و مری

قلمی مشق كردن نقلی   روز، مشق خفی و شام، جلی

نظری دان گاه كردن خط               بودن آن گه ز لفظ و حرف و نقط

هر خطی را كه نقل خواهی كرد   جهد كن تا نكوبی آهن سرد

حرف حرفش نكو تأمل كن            نه كه چون بنگری تغافل كن

قوت و ضعف حرفها بنگر               دار تركیب آن به پیش نظر

در صعود و نزول او می بین           تا كه حظی بری از آن و از این

باش از شَمره های حرف آگاه      تا بود صاف و پاك و خاطره خواه

اظهرهروی به سلطانعلی مشهدی از راه نصیحت می گفته است:

در مشق كوتاهی مكن پیوسته ای سلطان علی      در روز كن مشق خفی ، در شام كن مشق جلی

قاضی احمد غفاری شاعر و خوشنویس گفته است:

چهل سال عمرم به خط شد تلف   سر زلف خط ناید آسان بكف

زمشقش دمی هر كه غافل نشست        چو رنگ حنا رفت خطش زدست

مكن جز به تحریر اوقات صرف         كه صورت نمی یابد از صوت حرف

ضیاء الدین محمد یوسف در رساله ی خود گوید:

خواهی كه ترا بلند سازد  آوازه نیك در جهان مشق

بشنو زمن شكسته خاطر اول تعلیم، بعد از آن مشق

كسی كه بخواهد به هدف خود برسد و از روی اصول و هندسه خط و كیفیت خوشنویسی به درجات عالی خط نائل گردد از آغاز كار باید شاگردی و تلمذ استادی را اختیار كند تا او را در این فن رهبری و ارشاد نماید. چون اگر تنها به فكر و عقل خود تكیه كند كاری عبث و بیهوده كرده است. كسانی كه بدون تعلیم استاد و فقط از راه تقلید به درجه ی استادی رسیده اند بسیار اندك اند- و در حكم «النادر كالمعدوم» و یا «النادر لا حكم له» می باشند.

در خطوط كسانی كه بدون استاد كار كرده اند در بسیاری از حروف آن نقص و ناموزونی دیده می شود به خلاف دسته ی اول كه همه استوار و درست مشاهده می گردد.

شایسته است كه متعلم از متابعت استاد سر نپیچید و به راهنمائی او اهمیت دهد و عمل كند و در اكرام و كسب رضای خاطر او بكوشد كه فایده اش به خود او بازخواهد گشت.

ان المعلم و الطبیب كلاهما        لا ینصحان اذا لم یكرما

در همه حال نظافت و پاكیزگی را مرعی دارد و ادوات و لوازم خوشنویسی خود را پاكیزه و كامل و مرتب كند و جایی برای كتابت انتخاب كند كه موافق با اصول بهداشت باشد و آنقدر مبالغه در نوشتن نكند كه ملول و خسته شود و از نوشتن در جای كم نور حذر كند و سرعت و عجله در نوشتن ننماید. در بهداشت چشم بكوشد و از گرد و كثافت و آبهای آلوده محفوظ دارد، در صفحات براق و خیره كننده ننگرد. زیاده روی در نوشتن نكند چرا كه استمرار بی حد ، ضعف قوای ظاهری و باطنی می آورد.

از روی بی میلی و سرسری ننویسد. محل نوشتن روشن و با صفا و خالی از اغیار باشد.

میرعلی هروی در مدادالخطوط خود آورده است: «خانه ای كه در آنجا كتابت كنند باید كه از چهار طرف درها گشاده باشد و صبح در طرف شرقی و نیمروز در جانب جنوبی و آخر روز به طرف غربی نشیند اما در تابستان تا وقت شام هوای حوضخانه بهتر است.»

به تابستان نكو باشد پگاهی      زمستان نیك وقت چاشتگاهی

ولیكن خانه خطاط باید               كه از هر چارسو درها گشاید

صباحان مصلحت زانگونه بیند      كه در پیش در شرقی نشیند

به وقت نیمروز ای نیك محضر      جنوبی بهتر است از جای دیگر

ولی در مغرب روز است احسن             به نزدیك در غربی نشستن

ابن بواب گفته است: «خطاطی موقوف بر پنج چیز است: برندگی و تیزی قلمتراش، خوبی قلم، صافی و با جریان بودن مركب ، لینت و نرمی كاغذ، آرامش و سكون دل (یا نگاه داشتن نفـَس در حال نوشتن).»

امین الدین یاقوت ملكی گوید: «اگر قلمت خوب و پسندیده شد خطت نیكو می گردد و هر گاه ضایع باشد خطت ضایع خواهد شد.»

از اهم اموری كه به تحسین و تجوید خط كمك می كند كیفیت نگاه داشتن قلم و ملاحظه ی حركات آن در حال نوشتن و خوب تراشیدن قلم است.  یكی از استادان گفته است: كسی كه مداد برگرفتن و تراش قلم و قط و گرفتن ورق و حركت دست را در حال كتابت خوب نداند از كتابت و خوشنویسی بهره ای ندارد.

میرعلی هروی استاد زبردست خط نستعلیق قرن دهم درباره ی تحصیل هنر خط سروده است :

چند در وادی خط می كنی ای دل تك و پو       بشنو این نكته زمن باز نشین فارغ بال

پنج چیز است كه تا جمع نگردد با هم           هست خطاط شدن نزد خرد امر مُحال

قوت دست و وقوفی ز خط و دقت طبع طاقت محنت و اسباب كتابت به كمال

گر از این پنج یكی راست قصوری حاصل         ندهد فایده گر سعی نمایی صد سال

 

راه صحیح نگاشتن حروف و تمرین و مشق آنها این است كه ابتدا به استحكام مفردات ساده حروف بپردازد تا هر حرفی را در حال انفراد صحیح فرا گیرد. پس از آن شروع كند به استواری مركبات و به ترتیب: اول مركبات دو حرفی را مشق كند و بعد به سه حرفی و پنج حرفی اشتغال ورزد و در تقلید و شبیه نویسی مفرد و مركب تكیه و اعتماد او بر خطوط استادان كامل و عارفان به اوضاع و رسوم خط باشد، آن استادانی كه خود از برجستگان استاد فرا گرفته اند و در اثر كثرت مشق و استمرار خوشنویسی ملكه ی آنان شده است. زیرا هر صنعتی به دوام و ممارست رو به كمال می رود و نیكو می گردد. ممكن است در رساله ها و دفترها راه و روش تعلیم نوشته شده باشد اما آنها به تنهایی برای مبتدی بسنده و دریافت و تطبیق آن آسان نیست كه بتوان به اصطلاحات و اشارات راجع به حر كات دست و قلم و ریزه كاریها و رموز كتابت پی ببرد، لذا از مراجعه به استادان فن بی نیاز نخواهد بود.

از آداب و صفحات خوشنویسی و كتابت است كه در هیچ مرحله ای از مراحل فضل و هنر و در هیچ مرتبه از استادی، خود را منتهی نداند و غافل و فریفته نشود و پیوسته این سخن را نقش لوح دل سازد (الاعجاب یمنع الازدیاد) و (العجب یوجب العثار) كه خود پسندی جلو ترقی را می گیرد و موجب لغزش می شود؛ و همواره در صدد كسب مرتبه ی بالاتر و رسیدن به مرتبه كمال باشد؛ هر چند كه مرتبه ی كمال بسی والا است و آن را حد و نهایتی نیست و بلكه كمال در دنیا وجود ندارد. لكن طالب كمال شدن، خود كمال و از خواهشهای پسندیده انسانی است. از بزرگمهر پرسیدند همه چیز دانی؟ گفت همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند و گفته اند:

لكل دهر دولة و رجال    ولكل حال ادبار و اقبال

بابا شاه گوید: «كاتب می باید از صفات ذمیمه احتراز كند؛ زیرا صفات ذمیمه در نفس علامت بی اعتدالی است و حاشا كه از نفس بی اعتدال كاری برآید یا از آن نفس كاری آید كه در او اعتدال باشد. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.»

در رساله ای خطی مسطور است كه حُسن خط به كثرت مشق و به ارشاد استاد و ترك معاصی موقوف است لان العلم فضل من الله و فضل من الله لا یعطی بالمعاصی .

استادان متقدم معثقد بوده اند كه خطی كه به مرتبه عالی تر و امتیاز كمال و دارای صفا وشأن باشد، بی صفای دل امكان ندارد و این كیفیت به یمن صفات حمیده كه عارض نفس انسانی شده، در خط نمودار می گردد.

سلطانعلی مشهدی فرماید:

ای كه خواهی كه خوشنویس شوی        خلق را مونس و انیس شوی

خطه ی خط مقام خود سازی       عالمی پر ز نام خود سازی

ترك آرام و خواب باید كرد              وین به عهد شباب باید كرد

سر به كاغذ چو خامه فرسودن     زین عمل روز و شب نیاسودن

ز آرزوهای خویش بگذشتن           وز ره حرص و آز برگشتن

تا بدانی جهاد اصغر چیست        بازگشتن به سوی اكبر چیست

آنچه با خود روا نمی داری           هیچكس را بدان نیازاری

دل میازار گفتمت زنهار               كز دل آزار حق بود بیزار

ورد خود كن قناعت و طاعت        بی طهارت مباش یك ساعت

همه وقت اجتناب واجب دان        از دروغ و ز غیبت و بهتان

از حسد دور باش و اهل حسد     كز حسد صد بلا رسد به جسد

حیله و مكر را شعار مكن           صفت ناخوش اختیار مكن

هركه از مكر و حیله و تلبیس                پاك گردید، گشت پاك نویس

داند آن كس كه آشنای دل است كه صفای خط از صفای دل است

خط نوشتن شعار پاكان است    هرزه گشتن نه كار پاكان است

بسیاری از كسان در فن خط و تعلیم آن تحمل رنج و مشقت و صرف دقت كرده اند و خطاط نشده اند و عده ای هم به اندك تعلیم و مشق بهره یافته اند و این امر بستگی به قابلیت و استعداد دارد كه استاد بصیر و مجرب این قابلیت را در نظر اول در شاگردان خود می نگرد و از كمال و آراستگی خَلقی و خُـلقی آنان حدود پیشرفت آنان را بررسی می كند و می سنجد و شاید مسأله ی وراثت خانوادگی نیز یكی از علل قابلیت باشد؛ ولی علل و اسباب نهانی در جهان آفرینش بی حد و شمار است و نمی توان آن را حد و حدود دانست . چه خوب گفته اند:

«دادِ حق را قابلیت شرط نیست   بلكه شرط قابلیت داد اوست »

«تا كه از مخزن توفیق عطایی نرسد       سعی سودی ندهد جهد بجایی نرسد»

«باید كه صد هزار قدح خون به سر كشد  تا در مذاق خلق گوارا شود كسی»

 نوشته شده توسط گلگشت در شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

سیمـــای شهـیــد ( در قرآن کریم )

سیمای شهید

" هرگز گمان مبر ، آنها که در راه خدا کشته می شوند ، مردگانند ، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند ." ( سوره آل عمران ، آیه 169)

" به آن ها که در راه خدا کشته می شوند ، مرده مگویید ، بلکه آن ها زندگانند ولی شما نمی فهمید ." ( سوره بقره ، آیه 154 )

قرآن شریف به دنبال آیه 169 سوره آل عمران ، حال شهیدان را این گونه توصیف می کند :

" آن ها به خاطر نعمت های فراوانی که خداوند از فضل خود به آن ها بخشیده است ، خوشحالند و به خاطر کسانی که ( مجاهدانی که ) بعد از آن ها به آنان ، ملحق نشدند ( نیز ) خوشوقتند ( زیرا مقامات برجسته آن ها را در آن جهان می بینند ، و می دانند که نه ترسی بر آن ها است و نه غمی خواهند داشت )* و ( نیز ) از نعمت و فضل خدا ( نسبت به خودشان ) خوشحال و مسرور می شوند و ( می بینند که ) خداوند پاداش  مومنان را ضایع نمی کند ." ( سوره آل عمران ، آیه 170 ـ 171 )

" ... و آنان که در راه خدا کشته شدند ، خدا هرگز اعمالشان را ضایع نمی گرداند * و آن ها را البته به راه سعادت هدایت می کند و امورشان را صلاح می فرماید * و در بهشتی که برایشان تعریف کرده ، وارد می کند . " ( سوره محمد ، قسمتی از آیه 4 ـ 6 )

" ... آن ها که در راه خدا هجرت کردند ، و از خانه های خود بیرون رانده شدند ، و در راه من آزار دیدند ، و جنگ کردند و کشته شدند ، سوگند یاد می کنم ، که گناهان آن ها را می بخشم ، و آن ها را در بهشت هایی که از زیر درختان آن ، نهرها جاری است ، وارد می کنم ، این پاداشی است از طرف خداوند ، و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است ." ( سوره آل عمران ، آیه 195 )

تمامی  پست ها ، که آیاتی بود  پیرامون شهادت و فضیلت شهید ، برگرفته از کتاب «از جهاد تا شهادت » است .نوشته شده توسط گلگشت در جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

مقایسه

         سال 56 و57                                                       سالهای اخیر

ذخایر ارزی کشور: 8 میلیلرد و 833 میلیون دلار ........................حدود 100 میلیارد دلار

نرخ باسوادی : 47% ...................................................        91%

دسترسی به آب آشامیدنی سالم  : 51% .................................... 94%

سد سازی = 27سد.......................................                  548 سد (سال 86)

تعداد سدهای مخزنی = 13 سد................       85سد (سال 84 ) واکنون قریب به 100 سد درحال ساخت

تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید :  218 میلیلرد دلار............... 8/543 میلیارد دلار

سرانه ی تولید ناخا لص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید : 2970 دلار...........7968 دلار

تعداد تلفنهای ثابت  : کمتر از یک میلیون و170هزار ......................... 30 میلیون خط

تعداد تلفن همراه : ــــــ...........................................................   41 میلیون خط

مرکزدرمانی : 565.............................................................   5 هزارمرکز

تخت بیمارستانی = 55 هزار تخت.........................................     105  هزار تخت (در سال 79)

پزشک متخصص =7 هزار نفر..................................................   بیش از30 هزار ( در سال 77)

تعداد دانشجویان پزشکی  =  8هزار نفر .......................................  بیش از 40 هزار ( در سال 75)

پرستار :     ؟.........................................................................  بیش از 46 هزار

خانه بهداشت :  ؟..................................................................   17315

ظرفیت اسمی تولید برق  : 7024 مگاوات ..................................... 50 هزار مگاوات

مشتریان برق = سه میلیون و 399 هزار مشترک ........................ 21میلیون و 513 هزار مشترک (سال 87 )

تعداد روستاهای دارای برق = 4500 روستا ................................ 51  هزار روستا (سال 87)

تعداد جمعیت شهری تحت پوشش آب شهری :

13میلیون و 100هزار نفر..................................... 49 میلیون (سال 87) و 4 میلیون و 200 هزار نفر روستایی

تعداد شهرهای بهره مند شده ازگاز طبیعی = 5 شهر...............................  379 شهر ( سال 79)

تعداد مشترکین گاز طبیعی : کمتر از 47 هزار مشترک .................    5 میلیون و 600 هزار مشترک (سال 80)

                                                                                            (بیش از23میلیون و 500هزار نفر)

  

 نوشته شده توسط گلگشت در پنجشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

روایت طلائیــه

روایتگری آقای زارع زاده درجمع خواهران دانشجوی دانشگاههای استان یزد ، طلائیه ، سه راه شهادت  19/12/1389

بسم الله الرحمن الرحیم افوض امری الی الله ان الله بصیربالعباد  ان شاء الله خداوند کلماتی را بر زبان ما جاری کند که مورد رضای خودش هست وما وقت شما را ضایع و تلف نکنیم.

به سرزمین طلائی طلائیه خوش آمدید اینجا سه راه شهادت است ومقر شهدای تفحص به نام جانباز شهید کربلا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس (س) من ابتدا درمورد وضعیت جغرافیایی این منطقه توضیح میدهم                                                                                                             

هورالهویزه یا هور العظیم درغرب منطقه دشت آزادگان واقع شده ودر حدود 300 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد یعنی به طول حدود 75 کیلومتر وعرض 40 کیلومتر است نوار مرزی طلائیه تا چزابه ازهورالهویزه می گذرد پیشروی هور در خاک ایران ، حدود 15 کیلومتر است  ازاینرو عراق بر بخش وسیعی ازآن کنترل دارد(تقریبا یک سوم آن متعلق به ایران و دو سوم آن متعلق به عراق است ) و آب آن توسط رود دجله وکرخه وشعبه های آن تأمین می شود.دارای پوشش گیاهی به شکل نیزار ودرختان برده و چولان است . داخل هور آبراههایی وجود دارد که به منزله ی جاده درخشکی است . سطح آب هور وتالابها مانند در یاچه ها پایین تر از سطح دریاست شغل ساکنین حاشیه ی هوردامداری و صید ماهی و کارهای دستی است که با نی ومانند آن سر وکار دارد ، اکنون قسمتهای عمده ی هور خشک شده است .

جزایر مجنون شمالی وجنوبی داخل این هور ومتعلق به کشور عراق هستند.جزای با طلاییه دارای حوضچه ی مشترک ذخایر نفتی هستند ودارای  حدود شش ملیارد بشکه نفت که در حال استخراج است در زمان جنگ هم قبل از تصرف جزایر توسط رزمندگان اسلام مهندسین خارجی مشغول اکتشاف بودند.

در جزایر کارخا نه ی کاغذ سازی هم وجود داشت  دو رودخانه ی دجله و فرات در اینجا در شهر القرنه به هم می پیوندند.   

این منطقه در اواخر سال 61 و اوایل سال 62 مورد توجه فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفت برای شناسایی قرارگاه نصرت توسط فرمانده سپاه به فرماندهی شهید علی هاشمی - که پیکر مطهرش دو سال قبل پیدا شد - تشکیل شد .نیروهای علی هاشمی که عرب زبان بودند با بلم وقایق های کوچک در ظاهر و پوشش ماهیگیری به شناسایی منطقه پرداختند حتی  فرماندهان را به جاده العماره بردند ، پس از شناسایی آن و مشاهده ی نقاط ضعف دشمن عملیات خیبر طراحی شد برای اجرای این عملیات ، تغییراتی در سازمان رزم سپاه پاسداران لازم بود تا ازقابلیت عملیات آبی خاکی برخوردار باشد برای این منظور قرارگاه دریایی نوح تشکیل گردید که وظیفه ترابری در هور وپشتیبانی یگانهای عمل کننده قرارگاههای کربلا ونجف را برعهده داشت .

سمت راست شما سه راه شهادت است ، دژ پهنی بود که اکنون به منظور تفحص به هم خورده ، دو طرف این دژ را آب گرفته بود و درون این آبگرفتگی سیمهای خار دار متعدد و بشکه های انفجاری یر روی پل های شناور قرار داشت.

عملیات  آبی – خاکی خیبر در تارخ 3/12/62 با رمز یا رسول الله (ص) به منظور تصرف جزایرو جاده بصره – العماره و قطع ارتباط دشمن آغاز شد .

 در اینجا لشکر 27 محمد رسول الله (ص) به فرماندهی شهید همت  از روی این دژ جلوآمد وعمل کرد ؛ اینجا به دلیل برخورداری ما از عقبه ی خشکی برای ما اهمیت زیادی داشت دشمن دست ما راخواند وبسیار مقاومت کرد . یکی دیگر از محورهای عملیات خیبر پاسگاه زید بود – شما دیروزبعد ازظهر هنگام برگشت از شلمچه ازکنار جاده ی منتهی به آن گذشتید – در محور زید لشکر 14 امام حسین (ع) به فرماندهی شهید حسین خرازی با همراه ارتش عمل کردند که موفقیتی حاصل نشد ، به شهید خرازی و نیروهایش مأ موریت دادند که در این منطقه وارد عمل شوند ولی باز دشمن سر سختانه مقاومت می کرد.

در نهایت جزیره ی شمالی و جنوبی و بخشی از هور به تصرف رزمندگان اسلام در آمد ، دشمن برای باز پس گیری آنها دست به ضد حملات متعدد زد ، برروی مواضع ما در طلاییه و جزایر بیش از یک میلیون انواع گلوله های توپ وخمپاره و... ریخت حتی به صورت انبوه از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد در حالی که ما آمادگی آن را نداشتیم ، نه ماسک داشتیم ونه مواد خنثی کننده ، فقط آمپول آترو پین  و عامل خون داشتیم ؛ ولی دشمن موفق نشد کاری از پیش ببرد و جزایر را پس بگیرد .

امام دستور داد جزایر حفظ شود تا هنگام آتش بس و مذاکره برگ برنده داشته باشیم رزمندگان وفرماندهان تلاش کردند و جزایر را حفظ کردند نقل شده شهید همت سر از پا نمی شناخت می گفت امام گفته باید جزایر حفظ شود . بد نیست خاطره ای را که به طور جداگانه از دونفر موثق  در مورد ایشان شنیدم نقل کنم آن دو نفر آقا ی جواد کمالی مسئول اطلاعات ، عملیات وحاج کاظم میرحسینی فرمانده تیپ الغدیربودند که بسیاری ازشما آنهارا می شناسید ودرصداقتشان شک ندارید:

یک روزصبح درعملیانت خیبر شهید همت با جیپ و بیسیم از خط ما عبور می کرد دیدیم چشمانش  از بی خوابی قرمز شده ، چند شبانه روز نخوابیده بود، پس از سلام و احوالپرسی اورا برای داخل سنگر بردیم مشغول پختن تخم مرغ شدیم ، به پتوهای کنار سنگر تکیه داد خواب رفت (معرف است که همت کیلومتری می خوابد یعنی از شوش تا اهواز ) برای صبحانه بیدارش کردیم لقمه را تا نزدیک دهان برد اما از فرط بی خوابی و خستگی چرت زد و لقمه از دستش افتاد تا سه بارلقمه را تا نزدیک دهان برد وهر بار از دستش افتاد بعد هم بی سیم اورا فرا خواند ، صبحانه نخورده رفت و بعداز آن هم طولی نکشید که شهید شد و به لقاء الله رسید .نقل شده که اواخر غذا نمی خورد می گفت دیگر رزق ما بسته شده ، در عملیاتهای قبل بی باکانه در خطوط عملیاتی شرکت داشت می گفتند شما فرمانده لشکر هستی اگر مجروح شوی روحیه ی بچه ها ضعیف می شود می گفت فعلا من هیـچیــــم نمی شه! 

یک کار غیرعادی که درجریان عملیات خیبر انجام شد پرواز بالگردهای هوانیروز در شب و انتقال نیرو به جزایر بود که تا آن روزچنین کاری انجام نشده بود.

برای تدارکات وپشتیبانی نیروها از ساحل هور تا جزیره به طول 13 کیلومتر پل شناور معروف به پل خیبری نصب شد سپس در فاصله پنج کیلومتری آن جاده ی سید الشهدا (ع) احداث گردید که هر کدام در نوع خود بی نظیر و بی سابقه است شما تصور کنید چه قدر باید خاک و ماسه بریزند تا جایی که آب دو سه مترعمق دارد تبدیل به جاده شود .

 واما تیپ الغدیر یزد که شما بیشتر مایلید در مورد آن بشنوید

  وقتی از جفیر می گذشتیم به سه راهی فتح می رسیدیم  کمی جلوتر که به سمت خط می آمدیم  سمت چپ جاده یک موقعیت و بنه ای داشتیم به نام موقعیت رحمت  اکنون روبروی آن هنوز منبع آب روی بلندی گذاشته شده و مشخص است . در آنجا حمامهای صحرایی برای  نیروهای مستقر در خط اول و توپخانه و... وجود داشت . 

پس ازتشکیل تیپ 18 الغدیر یک گردان به نام محمد رسول الله (ص) به فرماندهی برادرمحمد مهدی فرهنگ دوست و یک گردان  به نام فاطمه الزهرا (س) به فرماندهی برادر رضا هدایتی هرکدام به استعداد 300 نفرازنیروهای بسیجی تشکیل شد ودر تاریخ 29/10/62 خط طلائیه جدید نزدیک منطقه ی جفیر( یعنی پشت سرو چند کیلومتری سمت راست شما ، سالهای گذشته ازهمانجا می گذشیم و به این منطقه می رسیدیم) ما این خط را ازتیپ حظرت ابوالفضل خرم آباد تحویل گرفتیم .

 وقتی که رو به عراق می ایستادیم خط گردان محمد رسول الله (ص)  ازسر سه راه کمی سمت چپ شروع می شد  در سمت چپ گردان محمد رسول الله لشکر 92 زرهی اهوازمستقر بود سمت راست گردان فاطمة الزهرا  (س) بود و بعد از آن آبگرفتگی بود آبهای سرپاش و اضافه ی هور بود یا اینکه به وسیله پمپ در منطقه رها شده بود در آنجا نیروی رزمنده ای ازایران نبود بنده  چوبهای بلند و گونی هایی نصب شده بود .

در آن زمان من فرمانده دسته ی دوم ازگروهان مسلم ابن عقیل بودم فرمانده ی گروهان ما برادرجانبازغلامرضا لطفی بود یک گروهان به نام میثم ویک گروهان به نام مقداد به فرماندهی برادران محمد سیفی و ابوطالب محمدی  گردان ما (گردان محمد رسول الله) را تشکیل می داد ، معاون فرمانده گردان ما برادر احمد حسنعلی بود ، طول خط پدافندی تیپ الغدیر حدود 6یا 7 کیلومتربود ، دسته ی دو که من فرمانده اش بودم و دسته ی یک د رسمت راست سه راه ورودی طلائیه جدید بود درست همان جایی  دژبانی است زائرین یادمان شهدای گمنام طلائیه در سالهای قبل وارد جاده جدید الاحداث شرکت نفت در کنار دژمی شدند وبه سمت راست می پیچیدند تا به اینجا برسند فاصله ی ما تا خط عراق درسمت راست حدود چهارتا پنج کیلومتر بود بعد از خاکریز کانالی به ارتفاع 150 سانتیمتر بود که تا سنگرهای کمین گروهان ادامه داشت داخل این کانال سیم تلفن قورباغه ای کشیده بودیم وزیرخاک کرده بودیم و شبها به کمین می رفتیم با خودمان تلفن قورباغه ای هم می بردیم و وصل می کردیم تا باسنگرفرماندهی گروهان ارتباط داشته باشیم .همچنین بعد ازخاکریزما جاده ی آسفالته ی کهنه و قدیمی و خراب شده ای بود که به سمت راست می پیچید واز خاکریز فاصله می گرفت  کانال ارتباطی کمین یکی از گروهانهای  ما از زیر جاده به شکل تونل از عرض جاده می گذشت و ادامه پیدا می کرد این جاده به شهر نشوه ی عراق می رسید . روبروی گروهان سوم ما خط و سنگر های کمین عراق به شکل هلالی به خط ما نزدیک می شد.

وقتی برادران اطلاعات - عملیات از جلو سنگرهای کمین خودمان با دوربین های خرگوشی ما را توجیه می کردند من با تعجب پرسیدم چرا در این سنگرها به طرف ایران است ؟ آنها جواب دادند این سنگرها در عملیات بیت المقدس توسط رزمندگان ما ساخته شده است .

 افراد زبده وبا تجربه ی گروهان را جدا کردیم ویک دسته ی تقویت شده درست کردیم به عنوان مثال دسته ی ما چهار آرپی چی زن ماهر داشت ، خمپاره اندا ز میلیمتری60 داشتیم یک تیم اطلاعات عملیات ویک تیم تخریب با ما بودند ، مأموریت ما در گیری ، انهدام و پاکسازی سنگرهای کمین بود، وظیفه ی دسته ی ما پس از در گیری حرکت به سمت راست و پاکسازی سنگر های  آن سمت و اتصال به گروهان دیگر بود .پس از توجه نیروها برای شروع عملیات خیبرغروب از خاکریز گذشتیم ودر کانالی که به طرف کمین میرفتیم نماز مغرب وعشا ء را با کفش کتانی خواندیم و به راه افتادیم سپس به سمت چپ با زاویه ی 40 درجه به جلو رفتیم یک دسته به همراه معاون گروهان شهید محمود پاگرد کاربه عنوان تأمین و حافظ سمت راست ما بود تا عراقی ها نتوانند ما را دور بزنند ومحاصره کنند . به ما گفته بودند آرپی چی زن ها در حالت ایستاده شلیک کنند ، اگر در حالت دراز کش و بزانو شلیک کنند بی تأثیر است و کمانه می کند وقتی پشت میدان مین رسیدیم دشمن متوجه حضور ما شد ازکمین و خط اول و دوم برروی ما آتش می ریخت بچه ها زمین گیر شدند ، منورها آسمان را روشن کرده بود و تیر بار ها با تیر های ثاقب و رسام منطقه را قرمز کرده بودند یکی  از آرپی چی زنهای ما به نام حسن همتی را صدا زدم تا به طرف سنگر تیر بار شلیک کند ، خودم هم مواظب پشت سر و اطرافش بودم که مبادا آتش عقبه ی آرپی چی به نفرات خودمان آسیبی برساند چند آرپی چی که شلیک کرد با هر شلیک جا عوض می کردیم و به سمت چپ می رفتیم تا اینکه تیر بار خاموش شد ، به کنار شهید پاگرد کار و نیروهایش رسیدیم کم کم آتش دشمن سبک شد تخریب چی ها مشغول باز کردن معبر به شکل تعجیلی شدند و نوار سفید رنگی را در جا یی که معبر باز کرده بودند کشیدند و با میخ های بلند سر کج محکم کردند تا باد آن را از معبر دور نکند . در آن شب بنده در بدترین جای ممکن  بر اثر مین پای خود را از دست دادم - خاطره ی مجروح شدنم باشد برای فرصتی دیگر –  به ما گفته بودند مأموریت شما انجام یک عملیات ایذائی است یعنی کارتان سرگرم کردن دشمن است قرار بود رزمندگان تهرانی کار اصلی را در طلاییه انجام دهند حتی با خود پلهای شناورسبک و نردوان های آلومنیومی آورده بودند تا کانالها عبور کنند رزمندگان یزد هم به کمک آنها رفتند ولی بر اثر مقاومت دشمن کار گره خورد.

 درهر صورت ما توانستیم جاده آسفالت را تصرف کنیم ، واحد مهندسی تیپ الغدیر نیزتوانست مأ موریت خود را به خوبی انجام دهد ؛ خاکریزی به طول شش کیلومترزد ورزمندگان  نیمه شب تا صبح پشت آن مستقر شدند. وقتی که مجروح شده بودم و به عقب می آمدم هنگامی که به این خاکریزجدید الاحداث رسیدم خیلی خوشحال شدم زیرا هم خودم نجات پیدا کردم وهم دیدم که لدر بلدوزرها کارشان را خوب انجام داده اند.    

در این منطقه  در 20 اسفند سال 63 عملیات بزرگ بدربا رمز یا فاطمة الزهرا (س) در ادامه ی خیبر اجرا شد - که در سالگرد آن هستیم- و روستاها وشهرکهای زیادی از جمله العزیر، لحوک ، ترابه ، جاده ی مهم و استراتژیک خندق و بخشی از هور آزاد شد سرداران بزرگی را از دست دادیم شهید همت فرمانده لشکر27 حضرت رسول ، شهید حمید باکری جانشین لشکر 31 عاشورا ، شهید مهدی باکری فرمانده لشکر عاشورا ، شهید عباس کریمی فرمانده لشکر حضرت رسول، شهید برونسی فرمانده تیپ جوادالائمه ، شهید جعفر زاده  فرمانده تیپ 18 الغدیر( که هردودریای اخلاص بودند) شهید یاغچیان معاون لشکر عاشورا  ، شهید میرافضلی .  

امیدوارم که رهرو راه این عزیزان و گوش به فرمان و تابع ولی فقیه باشیم تا به این مملکت آسیبی نرسد وقدر این موقعیت زمانی و مکانی که در آن قرار گرفته ایم بدانیم ، قدر آزادی، امنیت ، سربلندی وعزتی  را که امام (رحمت الله علیه) شهدا و ایثارگران برای ما به ارمغان آورده اند بدانیم ؛ اگر ما در زمان رضا خان یا قاجار بودیم یا در خارج از مرزهای این مملکت بودیم چه بودیمنوشته شده توسط گلگشت در چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰

.:: ::.

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by f57zare
This Themplate By Theme-Designer.Com

منوی اصــــلی -------------------- Menu

دربــــــــــــــاره -------------------- About

مادراین در نه پی حشمت وجاه آمده ایم


از بد حادثه این جـا به پنـاه آمده ایم


آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببــــار


که به دیوان عمل نامه سیاه آمـــده ایم

.................................................
...........................................

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

...........................................
.................................................

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

پیشـــــین -------------------- Previous

لینکستان -------------------- LinkDump

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com