;
انـا فتحنـا لک فتحاَ مبینـــا
شرافتمندترین مرگها شهادت است "امام حسین (ع)"


آثار وکارکرد های معنویت در دفاع مقدس

عن النبی (ص) : «انّ احبّ الاعمال الی الله عزّ و جلّ الصلاةُ و البرّ والجهاد ُ» پیامبر اسلام فرمود: به درستی که دوست داشتنی ترین کارها درنزد خداوند نماز و نیکوکاری و جهاد است.( 1)   

همچنین در جای دیگر از آن حضرت سوال شد که خدا چه کاری را دوست تر دارد آن حضرت فرمود ایمان به خدا وجهاد در راه او ( 2 )     

حضرت علی (ع) نیز می فرماید :« للایمان اربعة ُ ارکان ٍ : الـّصبرُ واليقين ُ والعدلُ والجهاد» عنی  برای ايمان چهار پايه است که عبارت از صبر ، يقين ، عدل و جهاد است . (3 )   

از روایات فوق ودیگر روایات متوجه می شویم خداوند جهاد در راهش را دوست دارد وایمان بندگان بستگی به  مجاهده ی آنان در راه خدا دارد و به عبارت دیگر ایمان کسانی که به جهاد نپردازند ناقص و فاقد یک رکن مهم است .آیات متعدد قرآن و احادیث معصومین اهمیت جهاد را بیان نموده اند .

از جمله  این حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمود : « ما اعمال العباد کلهم عند المجاهدین فی سبيل الله کمثل خطـّافٍ اخذ بمنقاره من ماءالبحر » یعنی تمام اعمال بندگان در مقابل مجاهدان مانند این است که پرستوی دریایی قطره وجرعه ای از آب دریا را با منقارش بردارد.                                                              

جهاد بر دو گونه است : 1- جهاد با دشمن

                                2- جهاد با نفس ( جهاد اکبر)

جهاد با دشمن نیز خود بردو قسم است : الف) جهاد ابتدایی

                                                         ب ) جهاد دفاعی

جهاد ابتدایی به فرمان امام عادل یا نایب خاص او یا در هنگام هجوم دشمن واجب می شود

اما دفاع بر تمام مردان و زنان وبردگان حتی مریضان ونابینایان واجب است .                                   

جمجمه های خود را به خداعاریه داده بودند برای آنها شکست معنا نداشت آنها یقین داشتند که « ان یکن  منکم عشرون صابرون یغلبوا مئاتین وان یکن مئة یغلبوا الفین »اگر بیست نفر صابر باشید بر دویست نفر غلبه خواهید کرد وگر صد نفر صابر باشید بردو هزار نفر پیروز خواهید شد 

کسی که به شوق شهادت جان برکف می نهد و پا به میدان مبارزه می گذارد هرگز نمی هراسد بلکه از مرگ استقبال می کند چون شیری است که روبهان از پیشش می گریزندوجودش یکپارچه شجاعت می شود     

 اگر در جریان کربلا می خوانیم سیدالشهدا ویاران اندکش در مقابل دست کم سی هزار تن سپاهیان عمر سعد جنگیدند واز کثرت سپاه دشمن وقلت نفرات خود نترسیدند وتسلیم نشدند به حقانیت خود اعتقاد راسخ داشتند ومی دانستند که اجل حتمی تأخیر ندارد ، چون زمان مرگ فرارسد قلعه های مستحکم هم مانع مردن نمی شوند  رزمندگان ما هم به این باور رسیده بودند

حضرت علی (علیه السلام) در جنگ صفین فرمود : "جان خود را از ترس از خدا آکنده سازید وبر تن خویش جامه آرامش بپوشید دندان بر هم فشارید ومصمم باشید تا بهتراز شمشیر مصون مانید زره وافزارهای جنگ را کامل کنید خشمگینانه به دشمن بنگرید ، از چپ وراست با سرنیزه حمله کنید با دم شمشیر ضربه وارد آورید به هنگام شمشیر زدن دلاورانه پای پیش نهید ، بدانید که خدا به شما نظر دارد پس پی در پی حمله کنید واز فرار شرم داشته باشید واز داد ن جان بیم نداشته باشید که فردا آن را به چنگ می آورید ، آسان به جانب مرگ روانه شوید .                                    

دندانها ی خود  را برهم فشارید که برای دفاع و پیروزی بهتر است ، چشمها را فرو پوشید که آرامش واطمینان قلب را بیشتر می کند ، بهشت زیر سر نیزه ها است .                               

مرگ طلب کننده ای پر شتاب است که نه جنگندگان پا بر جا از چشم او می افتند ونه فراریان میتوانند از چنگ او برهند همانا شریفترین مرگ کشته شدن است ، سوگند به آنکه جان پسر ابی طالب به دست اوست، که خوردن هزار ضربه شمشیر برای من آسانتر است از مردن بربستر در غیر طاعت خدا ، هرکه از جنگ ومخاطرات آن نهراسد وبه آن گام نهد رستگار است هر که توقف وکندی کند هلاک    .                    

اگر کوهها از جای خود به در رفتند تو متزلزل مبش وازجای خود تکان مخور ! بر دندانهایت فشار آور ! کاسه ی سرت را به خدا بسپار ! قدمت را در زمین میخکوب کن !         

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید :

" بهشت را دری است که آن را در مجاهدان می نامند ، که چون مجاهدان راه خدا به جانب آن روند باز است  شمشیرها را بر خود آویخته اند ، همگان درعرصه ی محشر ایستاده اند که فرشتگان به آنها خوشآمد می گویند . پس هرکه جهاد را فرو گذارد خدا اورا در پیش خود خوار می کند ودر اسباب زندگی به فقر مبتلایش می کند و دینش محو می شود."   

 تمام نیکی و خیر در شمشیر است وزیر سایه ی شمشیر مردمان را جز شمشیر راست نکند  و شمشیر ها کلید بهشت ودوزخ است .  ضرب المثل قدیمی ژاپنی عمیق ترین معنی شمشیر زنی را که به کندو( kendo ) موسوم است اینطور بیا ن می کند : " اگر تیغ راسخ باشد دل راسخ است واگر دل راسخ باشد تیغ نیز"   معنی این سخن حکیمانه  این است : آنچه در دل است در سلاح ظاهر می شود.

 نمی کنم دل ازاین عرصه ی شقایق فام                        کنار لاله رخان آشیانه می سازم

در آستان به خون خفتگان وادی عشق                         برون زعالم اسباب  خانه می سازم

چو شمع  برسر هر کشته می گذارم جان                     زیک شراره هزاران شراره می سازم

زپاره های دلِ من شلمچه رنگین است                       سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم 

 جنگ را برما تحمیل کردند . ما از جنگ ضربات مادی ومعنوی زیادی دیدیم ، اما خسارت نکردیم ؛ زیرا با وجود این ضربات ، اسلام عزیز شد و همه در دنیا فهمیدند که اگر ملتی مومن شد وبه خدا وقرآن و روز جزا معتقد گردید و جوانانش در میدان جنگ این گونه با مظلومیت جنگیدند ، تا حدی که دشمن را نا کام کردند ، سربلند و پیروز است . همه ی قدرتهای دنیا دستشان راروی هم گذاشتند ، تا به قصد ساقط کردن نظام اسلامی ، بخشی از این کشور را جدا کنند وتمامیت ارضی ایران را از بین ببرند ؛ ولی نتوانستند . این ، شکست قدرتهای بزرگ نیست ؟ این غلبه وعزت وتوانایی ملت ما نیست؟  (  22/2/69  ص 41 .)

فیلسوف شهید استاد مطهری برای ایمان خواص و اثراتی را بر می شمارد و می گوید:

 - ایمان پشتوانه ی اخلاق است

 - باعث سلامت جسم وجان است

 - ایجاد کننده تعادل و هماهنگی بین فرد وجامعه است

 - خاصیت دیگر آن تسلط کامل برنفس است

انسان در سه جبهه ودر برابرسه دشمن می جنگد ومبارزه می کند که عبارتند از:

1-     جبهه ی طبیعت

2-     جبهه ی انسانهای دیگر

3-      جبهه داخلی و نفسانی

چیزی که قادر است انسان را بر طبیعت خود مسلط وآن رام کند دین وایمان است. (ببست گفتار ص 189 تا 198) 

                                                                                     

عن علی (ع) : انّ رسولَ اللهِ (ص) بعثَ سَریّـَة فلمـّا رجعوا قال:« مرحباً بقوم قضـَوُ الجهادَ الاصغر وبقی علیهمُ الجهادُالاکبر . فقیل: یا رسولَ الله وماالجهادَ الاکبر؟ فقال : جهاد ُ النََّفس» *

اصحاب و یاران رسول گرامی (ص) از جنگ وجهاد برمی گشتند حضرت خطاب به آنها فرمود :

آفرین و مرحبا به گروهی که از جهاد کوچک بر گشته اند و جهاد بزرگ هنوز به عهده آنها باقی است اصحاب گفتند یا رسول الله جهاد بزرگ چیست ؟ فرمود جهاد با نفس ومبارزه با طغیان وخواهش های دل . ( بیست گفتار  ص 236)                                                                                   

ای شهان کشـــتیم ما خــصم برون                    ماند خــصمی زان بتر در انــــدرون

کشتن این، کار عقل وهوش نیست                    شیر باطن سخره ی خرگوش نیست

قــد رجــــعـنا من جـــهاد الاصغریم                    بـا بـــتی انـــــدر جــــهاد اکـــــبریم

سهل دان شــیری که صفها بشکند                    شـــیر آن باشـــد که خود را بشکند   

در ابتدای هجوم دشمن به کشور اسلامی ایران از ابزارمتعارف جنگی نظیر تانک و هواپیما وسلاح  هیچ چیز نداشتیم یا کم وناقص داشتیم اما همین بارقه ی الاهی و انگیزه اخلاقی و معنوی و دینی و همین خداجویی ، دلهای جوانها راآن چنان آماده کرد که جانها توانستند ضعف جسمها را جبران کنند 

رهبر معظم انقلاب  آیت الله خامنه ای  :                                             

در طول جنگ تحمیلی ، نیروهای مسلح ما وهمین جوانان مومن پاسدار ، این قدرت را نشان دادند  نمی شود گفت معجزه فاو وشلمچه با نیروی آتش وابزارهای جنگی به دست آمد ؛ با شهادت طلبی با عزم راسخ ، با قدرت اراده انسانی ، با اتکا به خدا ، با ایمان و تلفیق اینها با امکاناتی که رزمندگان اسلام داشتد به وجود آمد  

امام خمینی (ره) در پیام خود در عملیات پیروزمند بیت المقدس  فرمودند : آنان فوق تشکر امثال من هستند آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت وبر پا کننده عدل الاهی در سراسر گیتی می باشند آنان به آرم «مارمیتَ اذ  رمیت ولکنّ اللهَ رمی » مفتخرند مبارک باد وهزاران بار مبارک باد برشما عزیزان ونور چشمان اسلام          

   بسم الله الرحمن الرحیم

  « ان تنصروا اللهَ یــَـنصُـرکـُم و یـُثــّبت اقدامَکـُم »

 اخبار غرور آفرین جبهه های نبرد علیه قوای شیطانی را یکی پس از دیگری دریافت نمودم . قلم قاصر است که احساسات خویش را ابراز کنم به قوای مسلح اسلامی که خدایشان نصرت آخرین را نصیب فرماید تبریک عرض می کنم ، مبارک باد بر شما افتخار آفرینان پیروزی بزرگی که با یاری ملائکه ونصرت ملکوت اعلی نصیب اسلام و کشور عزیز ایران ، کشور بقیةالله الاعظم ارواحنافدا نمودید رحمت واسعه ی خدا برآن مادران و پدرانی که شجاعان نبرد در میدان کارزار و مجاهدان با نفس در شبی نورانی را در دامن پاکشان تربیت نمودند . مژده باد به شما جوانان برومند ، تحصیل رضای پروردگار که از بالاترین سنگرهای روحانی و جسمانی ، ظاهری وباطنی است شما پیروزید مبارک باد بربقیةالله ارواحنا له الفدا وجود چنین رزمندگان ارزشمند و مجاهدین فی سبیل الاهی که آبروی اسلام  را حفظ  وملت ایران را روسپید و مجاهدان راه خدا راسرافراز نمودید . ملت بزرگ ایران وفرزندان اسلام به شما سلحشوران افتخار می کنند . آفرین برشماکه میهن خودرا بربال ملائکةالله نشاندید ودر میان ملل جهان سرافراز نمودید مبارک باد برملت چنین جوانان رزمنده و بر شماچنین ملت قدردانی که به مجرد فتح و پیروزی توسط رزمندگان به دعا وشادی بر خاستید

این جانب از دور دست و بازوی قدرتمند شما را که دست خدا بالای آن است می بوسم وبراین بوسه افتخار می کنم شما دین خود را به اسلام عزیز ومیهن شریف ادا کردید وطمع ابر قدرتها ومزدوران آنان را از کشور خود بریدید . وسخاوتمندانه در راه شرف و عزت اسلام جهاد کردید « یالیتنی معکم فافوز فوزاً عظیما  »   درود برفرماندهان بزرگوار رزمندگان  

 

 عملیات ها با نامهای والفجر ، فتح ، نصر ،کربلا و مانند آن با رمز"یاالله "، "محمد رسول الله "(ص) "یازهرا" (سلام الله علیها) "یا علی ابن ابی طالب "(ع) "یاصاحب الزمان ادرکنی " و با فریادهای خروشان "اللهُ اکبر" شروع می شد

پرچمها مزین به نام خدا وائمه بود ، بر روی پیشانی بندها عبارتهای "الله اکبر" ، "یازهرا "، "یاحسین " (ع)نوشته شده بود توسل به ائمه اطهار (ع)  دعای فرج ، دعای کمیل ، زیارت عاشورا، نماز جماعت  نمازهای عارفانه در دل شب ، مناجات با معبود و حضور روحانیون در سنگرها وخطوط مقدم وسنگرها وبرگزاری کلاسهای معارف اسلامی ،  قرآن و احکام و پاسخگویی به مسائل شرعی ، آشنایی با حدیث همچنین نوحه خوانی ، مداحی وسینه زنی ، ذکر خدا و  خواندن آیه ی « وجعلنا من بین ایدیهم سداً ومن خلفهم سداًو اغشیناهم فهم لا یبصرون  »  در موقع رویارویی بادشمن و قرائت آیه ی « مارمیتَ اذ رمیت ولکنّ اللهَ رمَی » در هنگام شلیک گلوله به سمت دشمن با اعتقاد ی که از قلوب سرشار از ایمان و اعتقاد راسخ به اثر این آیات و مانند این آیات

فرماندهی گردان رزم و تیپ توسط روحانیون دلیری چون شهید ردانی پور

حضور شخصیتهایی چون رییس جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان امام و شخصیت های برجسته روحانی چون شهید بهشتی ، شهید صدوقی ، شهید مدنی ، شهید اشرفی اصفهانی ، آیة الله مشکینی وآیةالله خاتمی در پادگانها ویگانهای رزم و موقعیتهای تاکتیکی و خطوط جبهه

 دیگر این که پس نماز جماعت سر ها را بر زمین می نهادند و نوای ملکوتی امیر مومنان " الهی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وهوائی غالب وطاعتی قلیل و معصیتی کثیر ..." را زمزمه می کردند

در دعا اگر دل وزبان هماهنگی کند وروح انسان به اهتزاز آید یک روحانیت بسیار عالی دارد ، مثل این است که انسان خود را غرق نور می بیند ،آن وقت شرافت انسانیت را احساس می کند ، آن وقت خوب درک می کند چه چیزهای کوچک اورا به خود مشغول داشته بود واورا آزار می داد چقدر پست و ساقط  و سافل  بوده است.

لذا دعا هم طلب است وهم مطلوب ، هم وسیله است وهم غایت ، هم مقدمه است وهم نتییجه                                                                   ( بیست گفتار  ، ص 286)  

 از این رو می بینیم که  اولیاء خدا دعا وراز ونیاز با خدا را بیشتر از هرچیز دوست می داشتند واز این راز ونیاز وعبادت  لذت می بردند آنها خود را در محضر خدامی دیدند خدایی که "لایشغله سمع عن سمع ولا یبرمه الحاح ملحین»آنها احساس می کردند معبود شان فقط به گفتار آنها توجه دارد .اگر  این خلوت  به هم می خورد ناراحت می شدند. بی جهت نیست که دعا را مخ عبادت و قرآن صاعد نامیده اند     

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از صدر اسلام و جنگهای پیامبر اکرم (ص) و حکومت امام متقین علی ابن ابی طالب وامام حسین (علیهما السلام) وعاشورا الگو می گرفت

همانطور که یاران اندک رسول خدا در غزوه بدر توانستند برسپاه ابو سفیان پیروز شوند رزمندگان اسلام هم در بسیاری از عملیاتها با نفرات کمتر و تجهیزات انفرادی و اندک ارتش مجهز صدام را شکست دادند وآنها رامجبور به تسلیم ، فرار وعقب نشینی کردند به عنوان مثال در دی ماه 59 عده ی کمی از دانشجویان پیرو خط امام و پاسداران سپاه هویزه به فرماندهی شهید سید محمد حسین علم الهدی با کمک ارتش جمهوری اسلامی با در دست داشتن سلاح انفرادی و چند آرپی چی به نبرد با تانکهای دشمن پرداختند و توانستند هشتصد نفر از صدامیان متجاوز را به اسارت بگیرند وآنها را مجبور به عقب نشینی کنند و وعده ی الاهی قرآن کریم « کم من فئة ٍ قلیلةٍ غلبت فئـةٌ ً قلیلـة ً باذن الله » را به اثبات برسانند .

همین دانشجویان و مدافعین هویزه در مرحله دیگر نیز از انبوه تانکهای دشمن نهراسیدند تقریباً با دست خالی  گرسنه و تشنه و در حالی که ارتباط بی سیم و پشتیبانی آنها باعقبه خودی قطع شده و به محاصره هزاران دستگاه تانک در آمده بودند با اطمینان قلبی بالا و باتوکل برخدا  استقامت کردند و به نبرد تن با تانک پرداختند ، مردانه جنگیدند و شهد شهادت نوشیدند حتی اجساد بی جان ونیمه جان آنها زیر شنی های تانکها درهم کوبیده شد اما حقیقت وحقانیت آنها هرگز فراموش نخواهد شد .

آری جنگیدن تعدادی اندک با سلاح انفرادی در مقابل انبوه تانک وسلاحهای پیشرفته حاکی از اعتقاد راسخ وایمان قوی ومحکم آنها به آخرت است همان اعتقاد ویقینی که اصحاب امام حسین (ع) در شب و روز عاشورا در سرزمین کربلا به هنگام محاصره سپاهیان عمر سعد وابن زیاد داشتند  ایمانی که مرگ را جز پلی برای رسیدن به سرای جاودانی نمی داند و یقینی که شهادت را آزادی ورها شدن از قفس تن و زندان دنیا می داندو جان دادن در راه معبود را تجارتی سودمند می داند که در ازای آن نعیم تمام نشدنی و رضایت حضرت خداوندی را به دنبال دارد ؛ چنین افرادی هرگزدر زیان وخسران نخواهند بود « یا ایّها الـّذین آمَـنوا هل ادلـُّکـُم علی تِجارةٍ تُنجیکـُم مِن عذابٍ الیم تومِنونَ بالله وَ تـُجاهِدون فِی سَـبیل الله بـاموالِکـُم وَ انفـُسِکـُم »  

همانگونه که درسال سوم هجرت یهود بنی نضیر خانه هایشان را به دست خویش خراب کردند ومجبور به خروج از مدینه شدند لشکریان صدام مجبور به عقب نشینی از شهر بندری فاو وجزایر مجنون وحلبچه شدند و همانطور که بنی نضیر می پنداشتند که حصارهایشان حافظ و بازدارنده است سپاهیان صدام هم گمان می کردند که دژها وسنگرهای بتونی و موانع طبیعی ومصنوعی از قبیل سیم های خاردار ، خورشیدی ها ،میادین مین ،کانال ها دژهای مثلثی و خاکریزهای نونی شکل وما نند آن آنها را محفوظ می دارد اما خداوند ترس ووحشت را بر دلهای آنها مستولی ساخت«قذفَ فِی قلوبهم الّـُرعب»وفرشتگان را به یاری رزمندگان فرستاد . همان طور که حضرت علی ( ع ) ویارانش توانستند برخوارج نهروان پیروز شوند وآنها را به درک واصل کنند رزمندگان اسلام نیزتونستند درعملیات مرصاد باغیان ویاغیان منافق را از پای در آورند وشکست سنگینی را بر آنها تحمیل کنند 

رزمندگان اسلام با اتکا به نقاط قوت خود مانند توکل به خدا ، شجا عت و نترسیدن از دشمن و مرگ ،اطاعت از فرماندهی ،وحدت و همدلی وایثار واز خود گذشتگی وبااستفاده از نقاط ضعف دشمن مانند ترس ،حب نفس و حفظ جان ودنیا دوستی شکستهای پی درپی رابر دشمن مستکبر تحمیل کردند ؛ البته گاهی نیز دچار غرور و غفلت می شدند که خدا وند آنها رامتنبه ساخت همانطور که مجاهدان صدر اسلام را در جنگ احد و حنین گوشمالی داد. 

 

بسیجیان همراه و یاور پیامبرو از مصادیق آیه شریفه ی  «  محـمّد رسولُ الله والـّذین مَعهُ اشداء علی الکفار رُحماء بینـَهُم  » محسوب می شوند بر دشمن کافر سختگیر و با برادران و همرزمان خود مهربانند.آنها اهل نماز و راز و نیاز با خدایند برای خدا رکوع و سجده می کنند و در چهره هایشان اثر نورانیت نماز هویدا است. آنها در دل شب ها مشغول عبادت خداوند هستند . نماز شب می خوانند و در حق دوستان خود دعا می کنند و قرآن می خوانند . در قنوت و سجده ی نماز از خدا شهادت در راهش را می طلبند.

الگوی آنان پیامبر اسلام (ص) و حسین ابن علی (علیهما السلام ) است چنان که قرآن بیان کرده است « لکم فی رسول الله اسوة ٌحسنه» است وهمانگونه که امام حسین (ع) خوداشاره کرده است که « فلَکُم فـیّ اسوةٌ » آنها ندای حسین (ع) را به گوش جان می شنوند که می فرمود:

« و ان تکن الابدان للموت انشات      فقتل امرءبالسیف فی الله افضل »

یعنی : اگر بدن ها برای مرگ آفریده شده اند پس کشته شدن با شمشیر در راه خدا ، بسی برتر است.

 

 « لیس شانی شانَ من یخافُ الموت... افبالموتِ تـُخوِّفـُنی ... لـَستُ اخافُ الموت ، انّ نفسی لاکبر مِن ذلک و همّـتی لاعلی مِـن اَن احملَ الضَّیمَ خوفاً مِـن الموتِ وَ هل تقدرون علی اکثرَ مِـن قتلی ؟! مرحباً با لقَتل فی سبیلِ الله و لکنّکُم لا تقدرونَ علی هدم مجدی و محو عزّتی و شرفی فاذاً لا اُبالی مِـن القتل.»      

یعنی : شان من شان کسی نیست که از مرگ بترسد!.. آیا مرا از مرگ می ترسانی ؟!.. من آن کسی نیستم که از مرگ بترسم ! نفس من از این بزرگتر است و همت من عالی تر است از آنکه از مرگ ترس بار ستم و ظلم را به دوش بکشم ، و آیا شما بر بیشتر از کشتن من توانایی دارید ؟!

رهبر معظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای نیز اینگونه حق مطلب را ادا می کنند : ماجرای عاشورا یک ماجرای عرفانی است جنگ است ، کشتتن وکشته شدن است ، حماسه است وحماسه های عاشورا فصل فوق العاده درخشانی است ، اما وقتی به بافت این حادثه حماسی نگاه می کنید ،می بینید که عرفان هست ، معنویت هست ، تضرع وروح دعای عرفه هست ... همین معنویت و عرفان وتوسل و فناء فی الله و محو در معشوق وندیدن خود در مقابل ذات مقدس ربوبی است که ماجرای عاشورا را این طور با عظمت کرده است . جهاد وشهادت آفریده ومخلوق روح عرفانی ومعنوی است .

خیلی ها مومنند مجاهدت می کنند ، به شهادت هم می رسند ، اما یک شهادت است که بیش از روح ایمان از یک دل سوزان ، از یک روح مشتعل و بی تاب سرچشمه می گیرد . این گونه مجاهدت طعم دیگری پیدا می کند ؛ اثردیگری در تکوین می گذارد . رشحاتی از این راما در جنگ مشاهده کردیم .

   امام خمینی( ره ) در پیامی حماسی بسیج را لشکر مخلص خدا ، شجره طیبه و درخت تناوروپر ثمر ی توصیف کرد که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد .

 بحار الانوار ، ج 100، ص11. خصال چاپ نجف ، ص 170.

ر.ک مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 244.

بحارالانوار ،ج 100، ص 342.

کنز العمال، ج 4 ، ص 316 حدیث شماره 10680.

ر.ک شرح لمعه ، شهید ثانی، ج 1 ، کتاب الجهاد .

احمد آرام ، ترجمه الحیاة ، ج 2، ص241.

نهج البلاغه ،383/ترجمه الحیاة ، ص243 .

نهج البلاغه ، 381 / ترجمه الحیاة ، ص243.

امالی صدوق ، ص 517  ترجمه الحیاة ، ص 241 .

*وسائل الشیعه،ج11، ص 124.

نهج البلاغه ، 62

علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی ،لمعات الحسین ، ص 33.

همان ، ص 41.

دیداررهبر معظم انقلاب با گروهی ازپاسداران 17/7/ 1381 به نقل از پرتو ولایت ( راه معنویت )، ص 85.

پرتو ولایت ( راه معنویت )، ص  40و41.نوشته شده توسط گلگشت در پنجشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۰

.:: ::.

Powered By blogfa.com Copyright © 2009 by f57zare
This Themplate By Theme-Designer.Com

منوی اصــــلی -------------------- Menu

دربــــــــــــــاره -------------------- About

مادراین در نه پی حشمت وجاه آمده ایم


از بد حادثه این جـا به پنـاه آمده ایم


آبرو می رود ای ابر خطا پوش ببــــار


که به دیوان عمل نامه سیاه آمـــده ایم

.................................................
...........................................

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع

...........................................
.................................................

موضوعات -------------------- Categories

دوستـــــــــــان -------------------- Links

آرشـــــــــیو -------------------- Archive

پیشـــــین -------------------- Previous

لینکستان -------------------- LinkDump

دیگر مــــوارد -------------------- Others

امکانات جانبی
theme-designer.com